HighResATTENTUS
ATTENTUS Göteborg AB

Nyheter Om företaget


" Making business better is about inspiring 
people to excel "

" Odd is good "

Drawing (3)

Coaching

Coaching är en process vilket lägger grunden till ett effektivt lärande där utveckling kan äga rum.

Coaching

Drawing 6

Ledarskap

När vi så som människor, ledare, organisationer strävar efter balans i dessa fyra dimensioner växer vi.

Ledarskap

Drawing (4)

Teambuilding

Var gång vårt medvetande vidgats för att ge plats åt en ny idé, kan den aldrig krympa till sitt tidigare omfång.

Teambuilding

Drawing (5)

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information. Låt oss se vad vi kan göra tillsammans för att få er att växa inom ert område.

Kontakt