2016 ett år av dynamik och utmaningar

2016 ett år av dynamik och utmaningar. Affärsvärlden påverkas naturligtvis av den världspolitiska scenen. Livet ska levas med fokus på framrutan för att blicka framåt. Det finns alltid möjligheter i oroliga tider.

Spännande är att Attentus nu är engagerad i ett större projekt i östra Afrika med fokus på hållbart skogsbruk.