Hur Återbeskogning är det bästa sättet för att minska koldioxid halterna i atmosfären

Attentus är stolta över att vi genom Levasfor kan var med och bidra till en bättre framtid.

Där jobbar vi aktivt med att binda mer kol i naturen än vad vi släpper ut.

I den här artikeln pratar Simon Wheeler om hur återbeskogning är det bästa vi kan göra för klimatet:https://www.nature.com/articles/d41586-019-01026-8

Här är hur vi på Levasflor arbetar mot klimatproblemen.