[spacer height=”20px”]

Affärsförmedling

Genom olika affärskontakter så har personlig relation etablerats på hög nivå inom olika ministerier i Förenade Arab Emiraten. Affärer och etableringar har understötts av Attentus där vår medverkan varit av avgörande betydelse. Vi har även kontakt etablerad svenska företag som Ericsson, IKEA, Volvo, GM etc. vilka kan vara till hjälp då andra svenska företag vill etablera sig i Förenade Arab Emiraten.

[spacer height=”200px”]

[spacer height=”20px”]

Företagsnätverk

Vi har arbetat med nätverk i omkring 9 år och fler och fler företag ser idag nödvändigheterna av detta. Både små och stora företag behöver vägledning för att till fullo dra nytta av detta sättet att arbeta.

[spacer height=”250px”]