Coaching

Med coachning kommer du att kunna se resultat på väldigt kort tid. Anledningen till det är vi människor lär oss snabbare när vi är aktivt engagerade i processen.

För att coaching ska kunna ske på ett optimalt sätt är det avgörande att tillit finns mellan båda parter. Pga detta är ärlighet något som vi alltid ställer först i våra relationer.

Vår coachingprocess

Steg 1. Analysera för att medvetandegöra

Om du inte blir medveten om ditt beteende kommer omöjligt att förbättra det. 

Därför vi att analysera den vilken prestationsnivå du ligger på idag och vad som kommer att krävas för uppnå det du vill. 

 

Steg 2. Planera för ansvarstagande

Det är individen som måste ta det personliga ansvaret för det förväntade resultatet.

Här är mitt jobba göra det klart för dig exakt vad du kommer att behöva göra för att uppnå ditt mål. Jag kommer att finnas där och gör allt jag kan för att dra dig över mållinjen. Men det är du som som måste ta det personliga ansvaret för resultatet.

AttentusArrowRight Hur ska det uppnås?
AttentusArrowRight Hur ska det ske?
AttentusArrowRight Var ska det ske?

MÅL, METOD, RESURS

Här används olika:

AttentusArrowRight Stilar
AttentusArrowRightTekniker
AttentusArrowRight Färdigheter

 

 

 

Steg 4. Utvärdera framgångarna

AttentusArrowRight Uppnåddes målen?
AttentusArrowRight Ledde planen till oväntade fördelar/nackdelar?
AttentusArrowRight Finns behov av ny utvecklingsplan?