Ledarskap

AttentusArrowRight Realism
Man skall inte ha några illusioner, allt är fakta. Livet är som det är och står i motsats till Etik.

AttentusArrowRight Etik
Att känna andra, inlevelse. Etik är synen på min medmänniska. Moralen är hur jag handlar utifrån detta perspektiv.
Står i motsats till Realism där jag ibland måste skada, till exempel ett avsked på en arbetsplats. “Tillfoga inte andra vad du inte vill att de skall tillfoga dig” [Konfucius].

AttentusArrowRight Mod
Mod beskriver den inre styrkan, min handlingskraft, min initiativkraft.
Det är just därför vi på Attentus valt devisen “En handling i riktning med visionen förändrar världen” som vårt motto. Bra handling utarmas till endast aktivitet, endast vision till inaktivitet.

AttentusArrowRight Vision
Tänk stort, större, nytt. Visioner är aldrig mätbara, endast förnimbara. Visionen skall verka som den stora energin i vår ständiga utveckling. Mål skall däremot alltid vara mätbara. Dessa två i samverkan skapar grunden för all verksamhet.

AttentusArrowRight Storhet
När vi som människor, ledare och organisationer strävar efter balans i dessa fyra dimensioner så växer vi. Att drivas framåt, framåt av sina visioner – att ha en livssyn präglad av etiska värderingar – att modigt ta itu med realiseringens alla mödor – Ja, då har man nått storhet!

[spacer height=”20px”]

Utbildningsområden

Vi tillhandahåller utbildning inom följande områden.

AttentusArrowRight Projektledning

AttentusArrowRight Riskvärdesanalys/Projektstyrning

AttentusArrowRight Marknadsföring

AttentusArrowRight Team training

AttentusArrowRight Ledarskap i förändring

AttentusArrowRight Brainstorming/Kreativ träning

[spacer height=”60px”]

[spacer height=”60px”]mac-glasses

[spacer height=”20px”]

Lärande Ledarskap

Attentus Göteborg AB / Rino Senses AB

AttentusArrowRight Syfte
– Ledarutbildning – vad är ledarskapansvar för kunder? Vad är personligt ledarskap?
– Ökad förståelse för hur ett team blir ett team.
– Ökad förståelse för konflikthantering.
– Feedback.

AttentusArrowRight Mål
– Teoretisk kunskap.
– Team/ledarskap i förändring.
– Reflektera över dig själv och ditt ledarskap
– Konsultation.

[spacer height=”20px”]

Lärande Ledarskap
AttentusArrowRight Speakers Program
Ett halvdagsseminarium i stor dynamik där ni kommer i kontakt med alla era sinnen. Något vi valt kalla “Senses Management”. Dagen kommer även att ta formen av “Workshop”. Ring 0705 – 69 30 35 så får ni mer detaljer.

AttentusArrowRight Presentationsteknik
Denna dag är en praktisk dag. En dag där vi lär oss grunderna i presentationsteknik. Vi studerar olika teorier, vi övar praktiskt både enskilt och i grupp.

– Olika presentationsformer
– Olika forum att agera i
– Retorik
– Olika medier, styrkor och svagheter
– Sälja säljande
– Hur man hanterar rampfeber
– Praktiska övningar, bla med kamera

[spacer height=”20px”]