Teambuilding Var gång vårt medvetande vidgats för att ge plats åt en ny idé, kan den aldrig krympa till sitt tidigare omfång.

 TEAM TEAM A DREAM

[spacer height=”140px”]

 The Leadership Diamond

”The leadership diamond” vilken ligger till grund för det autentiska ledarskapet.

AttentusArrowRight Ledarskap innebär ett sätt att vara. AttentusArrowRight Ledarskap förändrar ditt innersta. AttentusArrowRight Ledarskapets innersta väsen handlar om karaktär, hjärna (tänka och analysera), hjärta (etik och moral) rena händer (var ärlig, lögnen gör allt samtal meningslöst). AttentusArrowRight Vision; kreativt intellekt. AttentusArrowRight Realism; fakta, inga illusioner. AttentusArrowRight Etik; inlevelse, att tjäna andra. AttentusArrowRight Mod; inre styrka, initiativkraft.

[spacer height=”20px”]

 

Greatness

  Teamwork Hand

[spacer height=”110px”]

”Teamwork is the ability to work together towards a joint vision. To have the capacity to point your individual efforts towards the joint goal of the organisation. Teamwork lets ordinary people achieve extraordinary results.”