Om Attentus Göteborg AB

Attentus AB bildades 1981 i Karlstad. Verksamheten består uteslutande i management consulting.
Attentus International AB bildades som ett dotterbolag till Attentus AB 1991, då med två huvudägare. Sätet blev Göteborg. Företaget hade breddats med att även innefatta utbildning.
Attentus Göteborg AB bildades 1993, med Ulf Johansson som ensam ägare. Inom ramen för detta företag bedrivs Verksamhetsutveckling samt ledar- och organisationsutveckling.
Under åren har Attentus varit helt eller delvis ägare till:

VEHICULUM AB
REFLECTIVECIRCLE
ENMESH
GUIDELIGHT
T ENGINEERING
SIVA TRADING
HOUSE OF TRADE
HOUSE OF NOOR

 

 

Kunder
AttentusArrowRight GM Powertrain Europe
AttentusArrowRight IHM Business School
AttentusArrowRight Wärtsilä
AttentusArrowRight Volvo Cars AB
AttentusArrowRight Volvo 3P
AttentusArrowRight Volvo Buses AB
AttentusArrowRight Volvo CE AB
AttentusArrowRight Saab Automobile AB
AttentusArrowRight Consat AB
AttentusArrowRight Siva Trading AB

Nätverk
AttentusArrowRight NetGroup AB
AttentusArrowRight Ingenjörskonsulter
AttentusArrowRight Sivatrading_UAE Inc
AttentusArrowRight Oil trade
AttentusArrowRight BRG
AttentusArrowRight Konsult/RådgivareAB

Referenser
AttentusArrowRight Consat AB – Styrelseuppdrag
AttentusArrowRight Volvo Cars – Product benchmark
AttentusArrowRight Saab Automobile – Product benchmark, mm
AttentusArrowRight Volvo Trucks – Organisationsutveckling
AttentusArrowRight Nira – Marknadsstudier, kickoffer mm
AttentusArrowRight Volvo Buses AB
AttentusArrowRight Volvohandlarföreningen – Events & marknadsaktiviteter
AttentusArrowRight Swedmec
AttentusArrowRight ISEA
AttentusArrowRight Fortaco
AttentusArrowRight Wärtsilä
AttentusArrowRight Aggrekko

Ulf Johansson

Licencierad för Wilson Learning Groups utbildningar, baserade på Peter Kouestenbaums underlag. Ingenjörsexamen maskin, entreprenör och nätverkare.
AttentusArrowRight Ulf Johanssons CV

Styrelser

AttentusArrowRight Netgroup – Ordförande
AttentusArrowRight 3 H-Tech – Ordförande
AttentusArrowRight Savolax Eurofish – Styrelseledarmot
AttentusArrowRight SHB Almedal – Ordförande
AttentusArrowRight Levasflor – Styrelseledarmot