Making business better is about inspiring people to excel!

Clients

What my clients say

Ulf är en driven och snabb leverantör av resultat via ett stort nätverk och ett stort hjärta.
Anders Björkenbo
Ulf är en typisk entreprenör som man enkelt kan vända sig till när man står inför en utmaning.

Det kan vara inom ledarutveckling, teamutveckling, vända en kritisk trend, skapa innovationer inom teknik, affärsupplägg och/eller som ett bollplank.

Läs hela rekommendationen här
Lars Hellberg
Fortaco group
Jag ser dig som en mycket kreativ, engagerad , omtänksam, bestämd, inspirerande ledare med många kloka ideer.
Ledare i finansvärlden

Nothing is going to change unless you do

Everyone hopes that every year will be better than the last, but if we do the same things year after year, our natural receptive ability will solidify.

By actively working with your leadership and your innovative ability, you will be able to achieve your strategic and operational goals.

I’m not here to make you feel comfortable, I’m here to take you and your business wherever you want.

Blogg-nyhetssida-300x174.png
Vår blogg
image-2.png
Vår podcast
linkedin.jpg
Linked In
facebook-logo-neu-1280x720.png
Facebook

Consulting & Services:

COACHNING

Coaching is a process that lays the foundation for effective learning where development can take place.

LEADERSHIP

As we as people, leaders, organizations strive for balance in these four dimensions, we grow.

TEAMBULDNING

Whenever our consciousness is expanded to give way to a new idea, it can never shrink to its former scope.

Our coaching process

Steg 1. Analysera för att medvetandegöra

Om du inte blir medveten om ditt beteende kommer omöjligt att förbättra det. 

Därför vi att analysera den vilken prestationsnivå du ligger på idag och vad som kommer att krävas för uppnå det du vill. 

Steg 2. Planera för ansvarstagande

Det är individen som måste ta det personliga ansvaret för det förväntade resultatet.

Här är mitt jobba göra det klart för dig exakt vad du kommer att behöva göra för att uppnå ditt mål. Jag kommer att finnas där och gör allt jag kan för att dra dig över mållinjen. Men det är du som som måste ta det personliga ansvaret för resultatet.

AttentusArrowRight Hur ska det uppnås?
AttentusArrowRight Hur ska det ske?
AttentusArrowRight Var ska det ske?

3.MÅL, METOD, RESURS

Här används olika:

AttentusArrowRight Stilar
AttentusArrowRightTekniker
AttentusArrowRight Färdigheter

 

Steg 4. Utvärdera framgångarna

AttentusArrowRight Uppnåddes målen?
AttentusArrowRight Ledde planen till oväntade fördelar/nackdelar?
AttentusArrowRight Finns behov av ny utvecklingsplan?