Om attentus

Play Video

“En handling i riktning med visionen förändrar världen”

Attentus

Attentus AB bildades 1981 Verksamheten består uteslutande i management consulting.

Attentus International AB bildades som ett dotterbolag till Attentus AB 1991, då med två huvudägare. Sätet blev Göteborg. Företaget hade breddats med att även innefatta utbildning.

Attentus Göteborg AB bildades 1993, med Ulf Johansson som ensam ägare. Inom ramen för detta företag bedrivs Verksamhetsutveckling samt ledar- och organisationsutveckling.

UlfJ-28.jpg

Ulf Johansson

Med erfarenheter inom över 10 olika branscher har Ulf en bred kunskap när det kommer till att driva företag.

 

En av Ulf främsta styrkor är hans förmåga att kombinera visionärt tänkande med praktiskt genomförande. Detta är någonting som har hjälpt honom att växa många av dom företagen som han har varit involverad inom.Kom i kontakt med oss

Skicka oss ett meddelande

Ekebovägen 2 A SE-429 42, Säro Sweden

+46 705 69 30 35