Ledarskap

Vision

Tänk stort, större, nytt. Visioner är aldrig mätbara, endast förnimbara. Visionen skall verka som den stora energin i vår ständiga utveckling. 

Det visionen som driver dig framåt under de svåraste perioderna och är kompassen som visar om du håller rätt kurs. Mål skall däremot alltid vara mätbara. Dessa två i samverkan skapar grunden för all verksamhet.

Realism

Du skall inte ha några illusioner, en ledare måste kunna se verkligheten precis som den är. Detta handlar både om att kunna se dina egna svagheter och om att kunna situationer för vad dom är. Livet är som det är och står i motsats till Etik.

Skärmavbild 2019-11-27 kl. 16.48.18

Etik

Etik är synen på din medmänniska. Moralen är hur du handlar utifrån detta perspektiv.  Den står i motsats till Realism där du ibland måste skada, till exempel ett avsked på en arbetsplats.

Mod

Mod beskriver den inre styrkan, din handlingskraft, din initiativkraft. Det är just därför vi på Attentus valt devisen:

"En handling i riktning med visionen förändrar världen" som vårt motto. Handling utan vision utarmas till endast aktivitet och endast vision till inaktivitet. 

 

Storhet 

När du som människor, ledare strävar efter balans i dessa fyra dimensioner så växer du. Att drivas framåt, framåt av sina visioner - att ha en livssyn präglad av etiska värderingar - att modigt ta itu med realiseringens alla mödor - Då har du nått storhet!

Utbildingsområden

Vi tillhandahåller utbildning inom följande områden.

Projektledning

 Riskvärdesanalys/Projektstyrning

Team training

Ledarskap i förändring

Brainstorming/Kreativ träning