9 avgörande steg för att hantera en kris

En storm är en bra symbolik för en kris

Just nu står vi inför den största krisen som vi sett i modern tid. Kanske kommer det att bli den värsta under de senaste 100 åren. Coronakrisen kommer att leda till att miljontals människor bli av med sina jobb och företag går i konkurs. Det är ingen lätt tid, idag ser vi flera av världens skarpaste företagsledare gå på knäna.

Läs noga nu för här kommer jag beskriva exakt vad du kommer att behöva göra steg för steg för att gå segrande ur krisen

1. Skilj på vad du kan och inte kan påverka

En vanlig känsla i krisartade situationer är känslan av att du tappar kontrollen. Den här känslan kan du dock motverka genom att tydligt skilja det du kan och inte kan påverka. Om du tex råkar ut för att en föredetta anställd gör allt sin makt för smutskasta dig så kan du inte direkt kontrollera personens beteende.

Du kommer heller direkt kunna påverka huruvida folk kommer tro på det och hur mycket medier väljer att blåsa upp det.

Det du däremot kan kontrollera är hur snabb du är med att göra ett uttalande, vilken approach du tänker att ta. Dessutom har du kontroll över kommunikationen du kommer att ha inom organisationen.

Några exempel på saker som är utanför din kontroll är:

 • Börskrascher.
 • Svarta svanar såsom 9/11.
 • Naturkatastrofer och farsoter.

Några exempel på saker som är innanför din kontroll är däremot:

 • Att para upp en buffert som du kan använda under svåra tider.
 • Huruvida du får panik.
 • Huruvida du låter problemet bryta ner dig mentalt.

 • Hur du hanterar kundernas besvikelse och städar upp efter situationen.
 • huruvida du byter spår när något inte längre fungerar
 • Ifall du startar om, ifall du skulle förlora allt

 2. Vilken typ av kris är det?

1. Strukturell/Organisatorisk kris.

Detta kan handla om ett problem i er anställningsprocess vilket har lett till att många anställda inte passar in i er kultur. Ett annat exempel kan också vara en förändringsprocess som hanterats på ett dåligt sätt.

Oavsett vad det är så har du iallafall kontroll över det. Med andra ord är det inom din kontroll att lösa det. Du kanske behöver låta anställda som inte passar in i eran kultur gå. Kanske behöver du spendera mer tid ute på golvet bland dina medarbetare. Eller så behöver du ta in en konsult utifrån för att hitta en lösning.

2. Hälsa

Inom hälsa finns det saker som är helt utom din kontroll, exempel på detta är sjukdomar såsom ALS och hjärntumörer. Vi vet inte idag varför de uppstår. Därför är det bättre att fokusera på det som du faktiskt kan göra för att hålla dig frisk. Exempel på detta är huruvida du går på regelbundna läkarundersökningar och håller en bra hygien.

3. Rykten/drev

Detta kan handla om att före detta anställda sprider rykten om hur fruktansvärda arbetsförhållandena på din arbetsplats är. Det kan också vara en kund som filmer när en av dina medarbetare behandlar henne illa.

Oavsett vad det handlar om i den här typen av situationer är det avgörande att du är snabb med att hitta all möjlig information om händelsen. Efter det är det avgörande att du håller en hög transparens.

Ett exempel på dålig hantering av den här typen av situation är incidenten på united airlines 9e april 2017. Det började precis när passagerarna hade satt sig. Pga att 4 personer som arbetade på flygbolaget behövde vända hem bad flygbolaget frivilliga resenärer att släppa sina platser och lämna planet.

När ingen ville de valde de ut 4 personer slumpvis som skulle lämna. 3 av dem gick med på det. Dr Dao som var den 4e passageraren hade bokade patienter dagen efter. Därför vägrade han att ge upp sin plats. Då ringde de flygplatsvakter för att få av Dao från planet. Efter detta kommer inte Dao ihåg något mer, dock filmades det när det släpade den medvetslösa doktorn ut från planet. Väktarnas kraftigt övervåld ledde till 2 utslagna framtänder, en bruten näsa, bihåleskador och en kraftig hjärnskakning för Doktorn.

Kort därefter kunde man se detta i medier runt om över hela världen.

Morgonen därefter kom United Airlines VD Oscar Munoz uttalande där han bad om ursäkt för att passagerare ska behövt lämna planet. Inte ett ord misshandel…

I ett läckt mail till sina medarbetare skrev han dock hur Dao ska betett sig aggressivt och hur han står bakom deras agerande till 100%. Dock hade de andra passagerarna på planet kommit med motsatta vittnesmål. De ska till och med ha beskrivit honom som trevlig.

Ca en månad efter incidenten minskade Uniteds resenärer per 10,000 invånare från 0,62 till 0,42 passagerare. Detta var den lägsta nivån av kunder som företaget haft ända sedan 1995.

Så vad kan vi då lära oss av den här händelsen?

Ta reda på all möjlig information innan du gör ett uttalande, försöka inte att sopa allvarliga händelser under mattan. De kommer inte på något sätt att försvinna. Det enda som kommer att hända är att det kommer att mögla därunder.

4. Personlig kris

En personlig kris är någonting såsom skilsmässa, sjukdom hos en närstående etc. Ofta kommer du inte att kunna kontrollera händelsen. Dock kommer du ändå att kunna ha en någorlunda kontroll över hur starkt du låter den påverka dig och huruvida du kommer tillbaka.

Detta är ett ämne brett noga att skriva böcker om och kommer därför inte få plats i den här artikeln. Här är dock några saker som det skulle kunna innefatta:

 1. Att du ser framåt och inte bara tänker på smärtan i stunden
 2. Huruvida du ger dig själv tid till att återhämta dig
 3. Att du skär ner dina ansvarsområden så att du kan fokusera
 4. Huruvida du använder dig av HALT akronymen

5. Finansiell

Detta kan handla om att marknaden faller, detta är något du inte kan påverka. Dock kan du påverka hur du ska förbereda dig för den här typen av situation. Hur du ska reagera på den när det väl inträffar är också upp till dig.

Just nu (våren 2020) är vi i en situation där många stora företag går på knäna. Vi står inför den svåraste krisen under de senaste decenniet. Huruvida marknaden går upp eller ner kan inte du som enskild aktör påverka.

Dock kan du påverka hur väl du drar ner på icke nödvändiga kostnader, huruvida du planerar inför de olika möjliga scenarierna. En annan sak du kan påverka är huruvida du letar efter andra möjligheter som du kan dra nytta på under den här tiden.

Om det inte handlar om marknaden utan att ni har planerat er ekonomi fel, så ligger en mycket större del av problemet inom din kontroll. I det här läget var det ju trots allt du som orsakade det. Därför är det inom din kontroll att skära bort alla onödiga kostnader.

I en pandemi är banden mellan staten, företag och individen central annars hamnar vi i en global depression.

6. Svart svan

En svart svan är någonting som du helt enkelt inte kan förutse. Sannolikheten för att det ska ske är för liten för att du ska kunna ta med i seriösa beräkningar. Trots det brukar den här typen av händelser kunna ha stor påverkan på historien. Några exempel på svarta svanar är 9/11, Sovjetunionens upplösning, Brexit och första världskriget.

Den här typen av situationer kan du inte påverka dock är det upp till dig hur du reagerar på dem.

3. Det finns en sak du alltid kan påverka

Detta är någonting jag nämnde i alla de olika typerna av kriser som jag nämnde. Dock behövs det ändå förtydligas eftersom att det är så viktigt. Det jag pratar om här hur du reagerar och låter dig påverkas psykiskt av situationen. Oavsett vad det är så kommer möjligheten att styra över detta finnas.

I Viktor Frankls berömda bok Mans searching For Meaning berättade han om hur hans medfångar i Auschwitz påverkades på olika sätt.

Vissa bröts ned totalt andra inte. Trots att alla hade likvärdigt hemska förhållanden. Det som var skillnaden var hur de valde att reagera på situationen.

4. Sök data

Efter att  du har gått igenom vad som är utanför samt innanför din kontroll är nästa steg att samla all möjlig information om konflikten som kan vara till användning. När du ska göra detta är det en sak som är avgörande.

Det är att du du går till rätt källor. De huvudsakliga källorna du istället bör gå till är statistik kring situationen och experter inom ämnet. Om vi då tar Coronakrisen som ett exempel. Då bör du då kolla upp antal dödsfall/smittade i det olika länderna, antal sjukhussängar i de olika länderna, jämförelse i smittsamhet och dödlighet mot tidigare pandemier såsom spanska sjukan e.t.c.

Efter det är sen nästa steg att titta efter vad människor som faktiskt har en djupgående kunskap inom ämnet säger. Med andra ord inte journalister, i det här fallet skulle de bästa lämpade experterna vara smittskyddsforskare, ekonomer m.m.

Är det däremot en intern kris är det viktigt att du samlar information från så många parter som möjligt för att sedan skapa en bild av vad som faktiskt har hänt.

5. Gå till det värsta tänkbara scenariot

Många gör inte detta, det känns nämligen inte bekvämt att se vad det absolut värsta som kan hända är. Dock kommer du att känna dig hjälplös när du inte har ett tydligt värsta tänkbart scenario utan bara en vag oro som ger dig ångest.

Genom att ha det värsta tänkbara scenariot klart kommer du att kunna fatta beslut på mer ett sansat sätt. Detta är fullständigt avgörande i krisartade tider. De som klarar sig väl ur en kris är aldrig de som får fullständig panik.

En av anledningarna till detta är att du faktiskt kan se hur liten risken för att det värsta tänkbara ska kunna hända. Om vi tar Covid-19 som ett dagsaktuellt exempel skulle det värsta tänkbara scenariot vara döden/konkurs. Efter att du vet det ska du ställa följande frågor:

 1. Vad kan jag göra om det värsta tänkbara väl inträffar?
 2. Hur stor är risken för att det inträffar?
 3. Vad kan jag göra för att minimera risken för att det ska inträffa?
 4. Vilka övriga konsekvenser kan åtgärderna medföra?
 5. Vad går det att göra för att undvika att det inträffar?
 6. Vilka konsekvenserna kan skyddsåtgärderna medföra?
 7. Hur kommer kris påverka dina medarbetare (privat och professionellt)

Detta extra viktigt om du är ledare för en organisation då kommer du dessutom föra över dina känslor på dina medarbetare. Om de ser att du håller dig lugn skapar de lugn hos dem, om de ser att du har panik skapar det de motsatta.

En annan fördel med att gå till det värsta tänkbara scenariot som är mer uppenbar är att du får en bild över vad det är du vill undvika. Detta kommer att göra det mycket lättare för dig när det kommer till nästa steg i att hantera en kris.

Att ta till professionell hjälp när det kommer till riskvärdesanalys är ett hett tips om du verkligen vill  få det rätt. Detta är något vi på Attentus kan hjälpa dig med, om detta skulle intressera dig, klicka här

6. Skapa en plan

Ditt nästa steg är nu att skriv ner än exakt handlingsplan över dina 5 nästa steg. Här bör du både tänka på vilka de defensiva aspekterna såsom att hålla sjuka anställda hemma, låta personer som inte måste vara på plats jobba hemifrån etc.

Det är däremot viktigt att du ser vilka möjligheter som den här krisen kan bidra med. Ett motto som jag haft sen länge är att

“man kan inte bromsa sig ur en kurva”

Ett exempel på detta kan vara att siter som youtubes trafik har ökat under denna period där en större del av befolkning behöver stanna hemma. Detta är något du kan utnyttja genom att lägga ut mer content på youtube och på så sätt stärka ditt varumärke. En annan sak som du tex skulle kunna göra är att köpa upp andra företags skulder för att på så sätt kunna ta kontroll över dem. I tider som dessa är nämligen banker till en en mycket högre grad villiga att sälja sina lån.

En sak som du dock bör vara noga med när du gör en plan är att du inte blir för stel. Det är nämligen inte ovanligt att vi tappar vår agilitet och bara går efter planen när vi har en. Detta funkar inte, framförallt inte under en kris därför är det avgörande att du fortfarande ger utrymme för förändring. Dwight D. Eisenhower beskrev detta bra:

“A plan is nothing, planning is everything”

7. Tumma inte när kommer till din moral

Idag ser vi människor som säljer munskydd till kraftiga överpriser och med missvisande marknadsföring om huruvida det faktiskt hjälper. Det finns tillochmed människor som säljer blekmedel med påståendet att det ska bota Covid-19 att dricka det.

Detta kan helt klart ge dig en kortsiktig vinning men det kommer bara att skada dig i längden. I dagens informationssamhälle sparas allt. Därför är det enda sättet att kunna nå långsiktig framgång att faktiskt bidra med värde och hjälpa andra. Dessutom vill du inte se tillbaka på den här tiden med skam över att du utnyttjade desperata människor.

8. Hitta roten och kom med en långsiktigt lösning

Att vara tvungen att lösa samma problem om och om igen kommer att drar motivationen ur dig eftersom att ni då får känslan av att inte gör framsteg. Samtidigt kommer det också hindra er från att växa. Faktiskt finns det många företag som hålls tillbaka just pga den här anledningen. De har inte tid att lägga på marknadsföring, produktutveckling och andra saker som skulle att kunna få företaget att växa. Alla resurser går till att släcka bränder. Så vad kan du göra föra att kunna undvika detta?

En av de absolut viktigaste sakerna är att du hittar roten till problemet. Det är inte några dåliga medarbetare. Ni har ett dåligt rekryteringssystem som gör så att ni inte får in medarbetare som passar er kultur. Det handlar inte om en finansiell kris. Det handlar om att ni har för liten del av era resurser i pengar som ni kan använda om en kris skulle uppstå.

Leta även efter liknande scenarion som skulle kunna uppstå och skapa system för att motverka dem med.

9. Skapa ett system för att hantera liknande scenarion i framtiden

Bara för att du kommit med en långsiktig lösning på ett problem betyder inte det att andra kriser inte kommer uppstå i framtiden. Därför är det viktigt att du skapar system för hur du tidigt kan identifiera nya potentiella kriser innan det verkligen har blivit ett problem. Några sätt du kan göra det på är att:

 • Ständigt granska företagskulturen för att hitta felaktiga föreställningar
 • Ifrågasätt viktiga antaganden
 • Bli inte för bekväm
 • Träna på proaktiv krishantering

Slutsats

När det kommer till att hantera kriser är det avgörande att du skiljer det du inte kan avgöra från det du faktiskt har kontroll över.

Efter att du har gjort det behöver du:

 • Ta kontroll över den saken du alltid har kontroll över
 • Hitta all data
 • Gå till det värsta tänkbara scenariot
 • Göra en plan.
 • Tumma in på din moral.
 • Hitta roten och kom med en långsiktig lösning.
 • Skapa ett system över hur du ska hantera kriser.