Coaching

Coaching är en process vilken lägger grunden till ett effektivt lärande där utveckling kan äga rum och därmed en presentation kan förbättras.

[spacer height=”250px”]

 

Steg 1. Analysera för att medvetandegöra

AttentusArrowRight Utan medvetandegörande är det nästan omöjligt att förbättra ett beteende. Dialogen mellan klienten och coachen är en förutsättning för sättet att analysera prestationen samt kunna jämföra med den nivå man eftersträvar.

Steg 2. Planera för ansvarstagande

Det är individen som måste ta det personliga ansvaret för det förväntade resultatet.

AttentusArrowRight Hur ska det uppnås?
AttentusArrowRight Hur ska det ske?
AttentusArrowRight Var ska det ske?

MÅL, METOD, RESURS

 

 

Steg 3. Genomföra planen

Här används olika:

AttentusArrowRight Stilar
AttentusArrowRightTekniker
AttentusArrowRight Färdigheter

Steg 4. Utvärdera framgångarna

AttentusArrowRight Uppnåddes målen?
AttentusArrowRight Ledde planen till oväntade fördelar/nackdelar?
AttentusArrowRight Finns behov av ny utvecklingsplan?

Ett kontrakt upprättas med varje klient. Träffarna är olika långa, men mellan 2-5 timmar under en period av ett år (normalt) omfattande ca 10 tillfällen. Dialogen upprätthålls även per telefon och mail. Attentus coachfundament, ärlighet, tilltro, empati och respekt. Önskar ni mer information kontakta ulf@attentusgoteborg.com.

[spacer height=”20px”]