Dreamteam

Konsten bakom att Bygga Effektiva Team

Du kanske har hört citatet “Culture eats strategy for breakfast” av Peter Drucker men stämmer det verkligen? Kort svar: JA. Kan du bygga ett starkaste teamet så spelar det ingen roll vilka problem som ni står inför. Ni kommer att hitta ett sätt att lösa dem.

Men för att kunna få det bästa teamet måste jag ha pengarna till att kunna locka till mig dem och det har jag inte…

Detta är faktiskt något som verkligen inte stämmer. Att bygga ett dreamteam är ingenting du kan göra när du har mycket pengar. Det är det du måste måste börja med om du ens vill ha en chans att komma dit.

1. Det alla dreamteam har gemensamt.

Du måste ha en vision om du vill kunna bygga ett effektivt team.

När det går trögt är det visionen som håller er ihop.

Det är visionen som är kompassen som håller er i rätt riktning när allt det logiska säger till dig att ni borde ge upp. Många av de största företagen vi ser idag som Amazon, Google eller Apple började som en vision hos en person.

Du kommer inte att kunna uppnå stora saker om du inte har en vision men att ha en vision räcker inte du måste ha en sak till…

En viktig sak att notera är att visioner aldrig är mätbara men alltid är förnimbara. Om ej så är det bara fantasier.

Se Steve Jobs hade inte bara en vision och vips så startade han världens största företag. Det finns en annan del med när det kommer till hur han lyckades med att uppnå detta.

Han jobbade också 16 timmar om dagen och stannade inte för något.

Säger jag att du måste lägga absolut all din vakna tid på att jobba? NEJ.

Det jag säger däremot är att det inte bara var att han hade en vision som gjorde att han kunde uppnå så stora saker.

Han trodde på den till 100% och var all in när kom till att uppnå den.

Om du tror på din vision till 100% så kommer du inte ha några problem med att hitta rätt folk. Din vision kommer även göra att du kommer att få det betydligt lättare att behålla dina anställda eftersom att det skapar känsla av tillhörighet.

Så hur ska du då göra för att kunna få en så stark tilltro till din vision?

Det du behöver börja med är att göra din vision 100% klar för dig.

Nästa sak du behöver göra är att upprepa din vision ofta så att du har ditt fokus på det majoriteten av din vakna tid.

2. Anställ bara troende.

Att få en person som ej tror på din vision att börja tro på den är väldigt svårt.

Du har säkert någon gång varit på en arbetsplats där ledaren har hållit tal. Direkt efter att han har hållit talet så samlas de anställda för att prata med varandra om hur perssonen bara snackar skit.

I en sån miljö kommer du aldrig att kunna uppnå någonting stort. Du måste omge dig av personer som tror på visionen.

Så hur ska du då göra för att se om personen du ska anställa verkligen tror på på den.

Sälj din vision under arbetsintervjun.

Då ser du hur personen reagerar på din vision verkar han tvivelaktig? Då kan du inte anställa personen oavsett om han har ett fantastiskt CV.

3. Anställ personer med motsatta styrkor

Ett av de vanligaste misstagen som ledare gör när de anställer är att de anställer personer med samma styrkor som dem själva. Anledningen till detta är att du ofta har lättare att komma överens med personer som du har många likheter med.

Problemet är dock att det skapar en obalans som saboterar många av företagets möjligheter till att växa. Vi kan bland annat se det hos ingenjörerna vilket ofta anställer fler ingenjörer för att kunna skapa den bästa produkten.

Men de förstår inte att det inte spelar någon roll hur bra produkt du har om folk inte marknaden vet. Det de egentligen behöver är människor som kan marknadsföra deras produkt men eftersom att de inte ser meningen med det så anställer de bara mer ingenjörer.

När det kommer till att anställa folk med olika styrkor så menar jag inte bara om färdigheter som att sälja, bokföring, analytiskt tänkande m.m. Jag menar även att ha människor med olika sociala förmågor.

Har man bara personer vilka endast fokuserar på detaljer och vill få allting perfekt så kommer produkten antagligen bli väldigt bra. Eller den skulle ha blivit väldigt bra men den kommer aldrig bli färdig.

Samma sak gäller om man bara anställer personer som är handlingsdrivna. Då kommer de antagligen att få väldigt mycket gjort men det skulle vara så många fel att det ändå kommer att ta längre tid.

Har du inte heller någon vilken är relationsdriven så kommer det att minska allas motivation under arbetet och kommer blir svårare att hålla ihop teamet under svåra tider.

Så balansera dessa:

  1. Detaljfokus
  2. Drivkraft
  3. Relationer

4. Observera vad den anställda söker i jobbet.

Se vad det är den anställda söker i jobbet, är det trygghet, är det pengarna eller är det visionen.

Det är inget fel att ha någon person som söker trygghet till största del. Har du för många som bara söker trygghet så kommer ni inte växa eftersom denna typ av människor ofta gör det minimala för att inte hamna i onåd.

Sen så har vi de vilka bara är ute efter pengarna. De har också sin plats ofta är det bra att ha dem på ställen där det är jobbet prestationsbaserat som tex sälj.

Dock kan du inte heller ha för många pengarjagare om du vill kunna skapa ett riktigt starkt team. Detta kommer att skada ditt företags etiska grund och kommer att få er att glömma visionen.

Sen har vi patrioterna de kommer med nya ideér till om hur ni kan utvecklas, de ser detta som mer en bara ett jobb. Detta är de som kommer att tro på din vision och det är även de som kommer att jobba hårdast.

Så hur ska du då göra för att se vad personen vill få ut av jobbet?

Sälj din vision konstant och se hur de reagerar.

Är det pengarna eller är det själva bilden du målar upp.

5. Skapa konkurrens.

Genom att skapa konkurrens kommer ni tillsammans att pusha varandra till att bli bättre. Detta kan du göra genom att ha tävlingar om allt från vem som kommer med bästa lösning på ett problem, vem som säljer mest m.m. 

En viktig sak att komma ihåg är att miljön aldrig får stridslysten utan enbart vänskaplig konkurrens.

6. Nöj dig inte om du vill bygga ett effektivt team

Om du ska anställa någon och du känner att personen är okej. Han har ett bra CV men verkar inte vara tillräckligt driven och verkar inte tro på din vision.

Nöj dig inte med att ha okej anställda ett dreamteam skapas inte om du nöjer dig med okej.

För att ni som team ska kunna gå från good to great är det avgörande att ni sållar bort de personerna som inte platsar. Detta är ofta en av de svårare sakerna du behöver göra som ledare men det kommer inte att göra någon av er positivt genoma att vänta.

2 frågor som hjälper dig att med ta beslutet om huruvida en anställd skall vara kvar är:

Skulle jag anställa personen igen?

Om personen skulle lämna företaget, hade jag då blivit upprörd?

Om svaret är nej på båda 2 så betyder det att du behöver göra dig av med personen för att kunna ge plats år en ny talang.

7. Starka värderingar och principer

Att ha starka värderingar är precis som att ha en gemensam vision något som hjälper er att hålla laget samman.

Det är de gemensamma värderingarna vilka ligger till grund för hela din verksamhets kultur.

När du ska välja vilka värdegrunder företaget ska ha är det viktigt att du håller det enkelt. Att du ska upprepa era värdegrunder så ofta du kan är sen nästa steg.

Ett exempel på värderingar kan var ärlighet, mod och en positiv attityd.

De är värderingarna som kommer att vara ryggraden för ert företag. Du måste sätta dessa värderingar så pass högt att du inte  kan ha kvar någon som inte följer dessa principer i ditt team.

8. Kompromissa inte över verksamhetens kritiska ting.

Detta går tillbaka till punkt nummer 6. Oavsett om de anställda har ett bra CV så måste du kunna känna tillit för dem och de för dig om du ska anställa dem.

Du kan inte anställa bedräglig person för att han har ett bra CV om du vill bygga ett starkt team.

En viktig sak du måste lägga på minnet är att det ofta är små steg åt gången vilket leder till att värderingar faller samman.

9. Ta reda på dina anställdas personliga mål.

Genom att göra det vet du hur du ska motivera dem och hur ska kunna maximera deras potential.

Och det är just det som är det mest grundläggande när det kommer till att bygga ett effektivt team. Att maximera alla medarbetares potential.

Att fråga dina anställda om deras personliga mål skapar även en till sak. Det ger dina anställda känslan av att du bryr dig om dem.

10. Måla en bild över vilken del i visionen de ska verka för

Nu när du vet vad dina anställdas personliga mål är så är nu nästa steg att måla upp en bild för den anställde om var han skulle kunna vara i visionen.

Att ha en vision är bra men om du kopplar visionen till dina anställdas personliga mål samt verksamheten kommer du kunna skapa ett mycket starkare team.

11. Skapa en känsla av tillhörighet.

tillhörighet

Detta är till stor del ett resultat av gemensamma värderingar och en gemensam vision. Men du måste ändå ständigt påminna dig om hur mycket du behöver jobba på att skapa en känsla av tillhörighet.

Eftersom att människor strävar efter att kunna vara en del i något större än de själva är att skapa en känsla av tillhörighet det bästa du kan göra för ditt team. Att skapa den här känslan är någonting som de flesta verksamheter i stark tillväxt misslyckas med.

Det är därför många känner att de bara säljer sin tid. Kan du skapa en känsla av tillhörighet kan du få sjukfrånvaron att gå ner, du kan öka effektiviteten hos dina anställda och skapa en bättre kultur.

Kolla då på fotbollssupportrar de är de perfekta patrioterna du kan ha. De dyker upp oavsett om det är storm eller om de har feber, de brinner så mycket för sitt lag att de tatuerar in lagets logga på kroppen.

12. Ha en öppen miljö om du vill bygga ett starkt team

Öppen för idéer.

Att ha en miljö där dina anställda inte behöver vara rädda för att komma med idéer är någonting behöver vara en del av din kultur om du vill kunna bygga ett starkt team. Genom att ha det kommer du att kunna utnyttja allas hjärnor istället för bara en.

Öppen för att säga till varandra.  

Att ha en öppen miljö där anställda kan vara raka och ärliga mot varandra är det bästa du ka ha om du vill skapa ett högpresterande team. Detta gör så att situationer hanteras direkt innan de hinner bli problem.

Det skapar även starkare tillit till varandra därför att ärlighet värderas högre än att inte ta upp problemen. 

13. Visa uppskattning för dem.

Studier har visat att känna sig uppskattad är viktigare än lönen för de anställda.

Så hur kan du utnyttja detta?

Jo genom att inte utnyttja personerna oetiskt och omoraliskt. Detta handlar om att uppmärksamma dina anställda,

det handlar om att belöna en anställd som har lyckats med extra mycket den här månaden,

det handlar om att inkludera dem i vinsterna ni gör med ekonomiska incitament.

14. Håll dem 100% ansvariga.

Om du vill bygga ett riktigt starkt och effektivt team så måste du få dem att förstå att de är 100% ansvariga för sin egen framgång om det rätta förutsättningarna har givits.

15.  Att utvecklas.

Om dina anställda inte utvecklas så kommer du inte att kunna etablera en högpresterande organisation och med största sannolikhet kommer du antagligen inte ens lyckas skapa ett. Att få dina anställda att utvecklas en är kanske din absolut viktigaste uppgift som ledare så ta den på allvar.

Ett sätt att få dina anställda att utvecklas på är att ge anställda uppgifter som är bortom den ansvars och färdighetsnivån som de vanligtvis ligger på.

Detta kommer att hjälpa dig att se vilka som du kan ge utökat ansvar eftersom att du verkligen kan se hur de jobbar under press.

16. Fira små vinster tillsammans.

dream team celebrating

Att fira små vinster tillsammans hjälper er att skapa en starkare sammanhållningen i teamet och hjälper er att håll motivationen uppe.

Om du gillade den här artikeln och vill veta vad du exakt du behöver göra för att ta ditt ledarskap till nästa nivå klicka här