Attentustomten!

Attentus var tomtefar i Vasa kyrkas julmarknad i Göteborg, där alla intäkter gick till diakoni i kyrkan.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment