2024

2024 blir ett intressant år, tro mig.

Det blir som att resa i en bergodalbana, hur kan jag säga så?

Citerar David Bowie ”Att åldras är en extraordinär process, där du blir den person du egentligen alltid borde ha varit” min insikt är att jag har varit här förut. En av fördelarna med att ha nått 65, och 40 år av entreprenörskap .

Utdelning av IFS pris till årets Nybyggare

Jag har med stor glädje varit med och nominerat de två vinnarna av IFS pris till årets unga pionjär respektive årets nystart.

För att hylla och synliggöra våra nya entreprenörer och företagare arrangerar Stiftelsen IFS årligen H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inklusive utmärkelserna Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär. Allt för att hylla och visa på goda förebilder bland våra nya företagare med utländsk bakgrund men också för att inspirera samt öka intresset för entreprenörskap. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är beskyddare av priset och delar ut det vid finalen på Stockholms Slott i oktober varje år. Läs mer om priset på www.aretsnybyggare.se

Stiftelsen IFS stödjer sedan 1996 entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund att starta, driva och utveckla företag. Stiftelsen verkar också för att säkerställa gynnsamma förutsättningar för företagande samt initierar projekt för att skapa nätverk mellan företagare med utländsk bakgrund och företag och organisationer i Sverige.

Priset för årets unga pionjär i region Väst tilldelades Zaid Saeed för hans företag Scalinq AB. SCALINQ har som mål att göra upskalningen av kvant datorer lättare. Kika kärna in https://www.scalinq.com/

Priset för årets Nystart i region Väst tilldelades Hinda Mohamud för hennes företag Connecto AB. Connecto fungerar som länken mellan arbetsgivare och ny personal, som i sin tur möjliggör för företag att skapa tillväxt. De har för andra året i rad blivit rankade med högst antal stjärnor i arbetsförmedlingens statistik över företag som lyckats tillsätta personal till arbetsgivare i Västra Sverige.


De båda vinnarna skall nu till Stockholm och tävla i finalen på Stockholms Slott.

Nycklarna till Alexander den Stores Ledarskap

Nycklarna till Alexander den Stores Ledarskap

Kanske den största ledaren, inte i sin tid utan någonsin. Trots att han levde för 2300 år sen finns det många saker som Alexander använde för att uppnå det han lyckades med som du kan applicera till ditt ledarskap idag. 

Han ledde med exempel

Alexander den stores arme i strid, alexander är en av de största ledarna någonsin

Detta är kanske det mest karaktäristiska draget du kan hitta hos Alexander. Likt Napoleon deltog han själv i striderna. Detta innebar att han utsatte sig för stora risker. En gång fick han en pil genom lungan som nästan dödade honom. Dock var det detta som hjälpte honom att skapa den starka stridsmoralen som hans soldater hade. Det var tack vare detta som han lyckades med att besegra Persien fast han vid flera tillfällen var i ett numerärt underläge så stort som 3:1. 

Detta är någonting som många skulle se som en omöjlighet, dock visste Alexander en fullständigt avgörande sak. Krigsmoral kan ge en fördel så stark att de skulle kunna klara striderna. Och det gjorde de. Den tilliten och sammanhållningen som han lyckades skapa är någonting du också kan använda dig av.

Nej det innebär inte att du behöver visa upp dina ärr som Alexander gjorde. Däremot handlar de om att leva alla de värdegrunder du vill att företaget ska stå på. 

Ett exempel på detta är Jeff Bezos när han förmedlade vikten av att inte slösa pengar inom Amazon. Sättet som han gjorde det på var att istället för att köpa fin inredning till sitt kontor, köpa gamla dörrar som byggdes om till bord. Detta gjorde han åt både sin anställda och sig själv. Utöver det körde han dessutom en gammal använd Honda. Detta gav ett klart meddelande till de anställda:

Här på Amazon slösar vi inte pengar.

Att han sa det hade inte haft i närheten av lika mycket vikt om han inte hade lett med exempel. 

Han hade ett öde

Alexander lyssnar på sin mentor aristoteles. Det var bland annat lärdomar från honom som gjorde alexander den store till en av de största ledarna någonsin.

Att ha en vision är en viktig del när det kommer till ett gott ledarskap. Dock var det så mycket mer än en vision när det kommer till Alex. Det var som om hans öde redan var förutbestämt. Som om hans vision om att ena hela världen under nation var någonting som han var menad för att göra och som inget kunde stoppa. Detta innebar några specifika saker:

Han stannade aldrig

När de andra kände sig nöjda, var inte Alexander det. Han blev aldrig nöjd oavsett vad. Det spelade ingen som helst roll vad som hände. Att ena Grekland var en stor bedrift, räckte det? Nej Alexander hade större planer.

Att erövra perserriket då? Ett både större och mäktigare rike, en bedrift som bara det skulle gjort honom till en av de största fältherrarna någonsin. Men nej, Alexander vill inte vara en av de största någonsin, han ville vara den största. Han ville överträffa sin idoler: Dionysos, Achilles och Heracles. Alla gudar från grekiska mytologin, enkelt sagt ingenting lätt men Alexander stannade inte. Detta har gjort att den enda befälhavaren som skulle kunna mäta sig med honom är Djingis Khan.

Detta är ingenting som är speciellt med Alex, detta är någonting som alla de bästa har. Det  kan handla om Kobe, Jordan och Messi inom idrotten som aldrig blev nöjda och ständigt tränade hårdare även fast de redan hade blivit erkända som bland de bästa någonsin. När de andra spelarna firade över att de hade vunnit NBA serien, så frågade bara Kobe sig själv vad är nästa mål? 

Samma sak går även att att se inom företagande när det kommer till det absolut största i världen. Det finns det som har nöjer sig med en summa pengar och säljer sitt företag. Därmed har de säkrat sin framtid och kan dra sig tillbaka och njuta resten av livet. Dessa kan vara människor som gör stora saker. Men det är aldrig dem som blir allra störst.

Om man tittar på Larry Page, Mark Zuckerberg eller vilken annan av världens största företagsledare som helst så har de haft flera tillfällen där de kunnat casha in och leva i överflöd för resten av livet. Dock vill de fortfarande ha mer, det handlar om mer än en livsstil.

Han gav aldrig upp

En annan sak som Alexanders förutfattade öde ledde till var att han aldrig gav upp. Oavsett om det handlade om ökenvandringar där stora delar av hans armé dog av svält eller att slag som ledde till stora förluster var en sak säker. 

Han skulle inte vika sig. Det var ju hans öde att bli den störste någonsin så hur skulle han? Detta är precis som att aldrig nöja sig någonting som skiljer de största ledarna från alla andra. Dock innebär inte detta att du ska försöka kämpa om och om igen med någonting som inte funkar. Det finns mer än ett sätt att få vad det du vill ha. Det kan var så att du bara har kolla på fel ställe och helt enkelt behöver ändra kurs. Pga detta har mitt måtto sedan en lång tid tillbaka varit:

“Never Never Ever Give Up, But Don’t be stupid”

Han lät kompetens vara den huvudsakliga måttstocken för medarbetare

Under antiken var de flera olika saker som bestämde hur långt du kunde ta dig, de viktigaste av dessa var:

 • Din börd
 • Ditt ursprung
 • Vilka du känner
 • Din kompetens

Oftast var det även i den ordningen som det värderades när det kom till vilka som borde anställas. Alexander som var en man som kunde tänka utanför konventioner och bryta normer om det behövdes.

Därför värvade han Persika, Egyptiska och Baktriska soldater till sin armé under sina erövringståg. Detta var mycket ovanligt. Samtidigt tillsatte han även Indiska, Persiska, och Egyptiska furstar i regionerna han erövrade. De hade ju trots allt bättre kännedom om kulturen, större tillit men framför allt… Det är lättare att hitta kompetens om man letar efter kompetens och inte människor med börd, rätt ursprung och kompetens.

Hur andra stora Ledare har hanterat kompetens när det kommer till anställning och befordran

Napoleon

Napoleon är

Napoleon var en person som inte gick den här vägen. Detta kan ha varit en av de avgörande anledningarna till hans fall. Han tillsatte sina bröder som kungar över hela Europa, detta gjorde att flera av länderna styrdes av inkompetenta ledare vilket ledde till flera uppror som försvagade deras armé nämnvärt. 

Genghis Khan

När det kommer till Genghis Khan var han däremot en person som precis som Alex fokuserade på kompetens. På detta plan gick mongolen tillochmed ett steg längre än Alex. För honom fanns det ingen skillnad om du var från erövrad en region eller inte. Du kunde ändå ta dig till toppskiktet i hans armé.

Ray Dalio

Photo by Harry Murphy/Web Summit via Sportsfile

En annan ledare som idag har ett liknande synsätt är Bridgewatergrundaren Ray Dalio. Han har gjort så att hans både anställnings och beslutsprocess är helt vetenskaplig.

Detta innebär att han inte bara anställer människor som de gillar. De kollar på CVt, har de inte allt för dåligt CV går de vidare till nästa del i processen intervjun och då är det viktigaste förutom några utslagsfrågor att den som håller intervjun får en bra magkänsla. 

Detta är inte en bra situation när det kommer till att använda magkänsla. Magkänsla kan du använda vid förhandlingar, schack och andra situationer där feedbacken är direkt. När det kommer till att anställa är det inte så. Där kan det ta månader eller tillochmed år för dig att fatta att beslutet var fel. Då kommer du inte kunna koppla feedbacken till magkänslan. Istället för att använda sig av magkänsla så valde han då att använda samma process som Daniel Kahneman hade använt för att utforma anställningsprocessen i den israeliska armén. 

Han gjorde det först och främst 100% klart vilken typ av person som skulle behövas för rollen. Efter det utformade de 5 stycken olika punkter där de kunde få ett betyg från 1 till 5 såsom tex kritiskt resonemang, kreativitet etc. Detta gjorde så att istället för en vag känsla så var det en exakt process. Därmed kunde man på ett bättre sätt hitta den absolut bäst lämpade. 

Ett annat tillfälle där Ray Dalio använde den här typen av process är när det kommer till att fatta beslut. Istället för att fatta beslut autokratiskt(från uppifrån och ner) eller demokratiskt(alla har lika mycket att säga till om). Så skapade han en så kallad “Idea Meritocracy” denna typ av organisation bygger på följande principer:

 1. Alla kan vara delaktiga i processen
 2. Hur mycket vikt deras åsikt har beror på deras kompetens inom området.
 3. För att göra allt så tydlig som möjligt är det fullständigt avgörande att tydliggöra varje anställds roll(detta gör Dalio med baseballkort och appen dots)
 4. Ni kan använda er av en mindre erfaren persons idé om personen har ett sunt resonemang bakom idén.

Ben Horowitz

En annan person som använder sig av en speciell process för att kunna säkerställa att de anställda mättes utefter dera kompetens är Ben Horowitz. I hans bolag Opsware använde han en process likt graderingsprocessen i vissa former av karate. 

Där måste personen vinna över en annan i den gradering som personen ska till. Detta säkerställer att det inte blir personer som befordras bara för att de är omtyckta av någon i ledningen. Istället har Ben vissa specifika kriterier som personer måste uppfylla för att kunna befordras samt att dess egenskaper måste mätas mot någon på nivån som personen ska till. 

Vad du kan ta med från detta

Alexander var minst sagt en pionjär när det kommer till detta. Nu handlar det dock inte bara om att inte låta faktorer etnicitet och ursprung bli en måttstock. Idag handlar det även om att inte låta en personligt tycke för någon bli en allt för stor måttstock. Då finns det nämligen risk för att du kommer att göra samma misstag som Napoleon. 

Istället bör du fokusera på personens kompetens och vilka resultat personen redan har bidragit med. Gör du ditt tycke för någon till en måttstock kommer du nämligen främja politik i din kultur och därmed minska fokuset på era mål.

Han skapade en stark grupptillhörighet

Ett stort problem när Alexander kom till makt var just grupptillhörigheten. Grekerna och makedonierna som länge hade varit i krig var inte superpigga på att strida på samma sida. Tvärtom fanns det risk för inbördes stridigheter. 

Sättet som han dock lyckades med att ena de 2 olika folken var genom att ena dem kring just det som det hade gemensamt. Deras mytologi. Han gjorde erövrandet av Persien till någonting som de gjorde i Heracles fotspår. En annan sak som han sen gjorde var att han ena dem genom att påminna dem om vinster de lyckats med tillsammans. Detta var en metod som Napoleon också använde sig av, när han skulle gå i strid påminde han sina män om att de var armén från slaget vid Austerlitz.

I din organisation finns det flera olika sätt som du kan skapa det på. En sak som du kan göra är att precis som dessa ledare använda dig av tidigare vinster. Ett annat är att ha ett tydligt mission som ni enar alla under. Om du vill veta mer om att skapa ett dreamteam, klicka här. (länk till artikeln om att bygga team)

Han hade en högre agilitet än någon annan

En likhet som Alexander hade med Napoleon var att inte var den som gick in i en strid med några få fasta principer som han följde till punkt och prickar. Istället lärde känna sina motståndare och utformade sedan sina planer efter situationen. 

Om det skulle ske en förändring var snabbheten avgörande. Ett av de mest nämnvärda exemplet på detta var vid ett slag mot Nandariket i nuvarande i indien. Alexanders armé stod i stridsformation, det gjorde Nandakrigarna med. Då såg Alexander att hans fienden hade bra mycket mer stridselefanter än vad de räknat med.

Detta var ett stort problem då hästarna drabbades av panik när det fick syn på 4 tons djuren. Därför valde Alexander att lägga om hela sin strategi på plats. Denna agilitet lämnade den numerärt större armén med stridselefanter chanslösa. 

Den anpassningsförmågan var nog den huvudsakliga anledningen till att han var så effektiv i strider. Samtidigt som han var det gick han dock extremt fort också. Det kan ha varit han som skapade det som vi idag kallar för blitzkrieg.

Ett exempel på detta var någonting som skedde tidigt i Alexander karriär år 335 F.Kr. I staden Thebes som var kontrollerad Makedonien hade nämligen Makedonska styrkor stationerade i staden dödats. Invånarna i Thebes trodde att det skulle ta månader för Alexander att ta sig hela vägen från norra Grekland där han befann sig till Thebes som låg i den södra delen. De hade med andra ord gott om tid. Trodde de. Knappt 2 veckor senare stod Alexander, utanför Thebes portar och sa skämtsamt. “Alexander behöver inte skicka en budbärare, jag är min egen budbärare”.

Denna strategi användes även mot perserna och mot Baktrierna. Denna strategi har genom historien använts av ledare som Gengis Khan, Hannibal och den kanske mest välkända: Nazityskland under andra världskrigen.

Även om det helt olika tider var fortfarande det liknande principer som styrde Alexanders erövring av Thebes, Djingis khans erövring av persien och Nazitysklands erövring av Frankrike. 

Hur du kan applicera den här strategin?

När det kommer till krigföring är det en av de absolut effektivaste strategierna, men hur kan du använda den inom företagsvärlden? Det ska jag berätta för nu. Sättet du kan göra det på är att röra dig snabbt. På så sätt kommer dina konkurrenter hade betydligt svårare att hålla jämna steg med dig. 

Move fast and break things

Detta är en specifik fördel för dig om du är ett mindre företag och inte har lika mycket byråkrati. Då kommer du att kunna ha en stor fördel mot dina konkurrenter. Detta var en strategi som Mark Zuckerberg använde när han gjorde Facebook till ett av världens största företag. Mottot han använde sig av då var move fast and break things. Med andra ord acceptera att ni kommer att göra misstag, det är en del av trycka tillbaka konkurrenterna.

EEE

En annan man som har använt blitzkrieg på ett effektivt sätt inom affärsvärlden är Bill Gates. Detta gjorde han genom strategin som Microsoft internt kallade för “embrace, extent, extinguish”. Strategin gick ut på att de:

 1. Embrace

Hittade en mjukvaruprodukt på marknaden, embracade den och byggde en variant som använder sig av samma standard.

 1. Extend

Nästa steg är nu att utvidga produkten med patenterad mjukvara och sedan marknadsföra produktens utvidgningar. 

 1. Extinguish

Nu till sista steget att släcka konkurrenterna. Genom att dina patenterade utvidgningar blir standard leder det till att dina konkurrenters produkter nu blir betraktade som bristfälliga och tappar sina kunder.

Några företag som Microsoft har använt den här strategin mot är Linux, Netscape och Opera. Medans Linux och Opera krympte kraftigt när det inte längre fanns några fördelar med dem så krossades Netscape helt.

Om du ska använda den strategi är det viktigt att du är snabb och att du verkligen omringar dina konkurrenter. Detta var någonting som Nazityskland gjorde när de tog sig in i Frankrike. Frankrike hade under den tiden nästan dubbelt så många pansarvagnar som tyskarna. 

Ändå hade de ingen chans. Varför? Anledningen till det var att de aldrig fick möjlighet till att ställa upp helt och gå till motattack. Först skapade tyskarna kaos bland de franska soldaterna genom att inleda med bombanfall. Sen med hjälp av riktade styrkor kunde de bryta igenom fransmännens försvarslinje. Efter det blev de allierade omringade och stod inför 2 alternativ: kapitulation eller döden. Precis som Microsoft skapade Nazisterna där inga öppningar.

Till skillnaden från den till viss del liknande strategin “move fast and break things” funkar inte den här lika bra om ni är en liten organisation. Du behöver de resurser som krävs för att kunna omringa dina konkurrenter och ta ifrån dem deras fördelar. 

En annan sak som du skulle kunna göra som liknar EEE strategin är att köpa upp konkurrenter med olika positioner på marknaden och sedan låta företagen samspela för att göra så att dina konkurrenter inte kan positionera sig på något fördelaktig sätt. 

När du då har olika varumärken bli det lättare för dig att kunna prata med en specifik målgrupp medans din konkurrent till en högre grad måste prata med flera målgrupper samtidigt. Detta är någonting som Volkswagen gör genom att både ha klassiska lyxigare alternativ som Bentley, sportbilar som Bugatti och Lamborghini, och billigare märken som Skoda och SEAT. Behöver då konkurrera ut någon kan de ta kapital från någon av de märkena som det går bättre för samtidigt som det på alla plan kan positionera sig på rätt.

Han hade en kreativitet ingen i hans tid kunde matcha

Detta var helt klart en av Alexander absolut främsta styrkor och även anledning till att han kunde vara så pass agil. 

Ett exempel på detta är när han red in sin häst Bukefalos när han var 11 år gammal. Egentligen var det hans far Filip som hade tänkt köpa hästen, dock gick den inte att tämja… trodde de. Så fort Filip försökte komma nära den sparkade den mot honom och försökte göra utfall. Tillslut sa Filip till hästhandlaren:

 • Hästen är för nervös för strid, behåll honom

Då avbröt Alexander och sa:

 • Bara för att du inte förstår honom betyder inte det att han är oduglig.

Philipp blev irriterad arroganta ton men gav honom ändå en chans på försöka tämja hästen med villkoret att han måste betala för hästen om han misslyckas. 

Alexander accepterade villkoret, gick fram till hästen och pratade lugnande med den. Tidigare hade han observerat att hästen verkade rädd för sin egen skugga. Därför riktade han den mot solen så att han inte längre kände sig stressad. Då hoppade Alexander upp på Hästen och red iväg med den.

Åskådarna var livrädda. De trodde att detta skulle bli sista gången som de skulle få se prinsen. Men så blev det inte. När han red tillbaka med hästen jublade fadern som för ett ögonblick sedan hade varit förargad på sonens arrogans. Sedan sa han:

 • Hitta dig ett kungadöme som är dig värdigt, Makedonien är dig inte stort nog.

Modet och kreativiteten som detta visar på var någonting som man kunde se som en röd tråd genom hela Alexanders liv. Han gjorde inte det som folk räknade med att han skulle göra utan hittade istället ett annat sätt att få vad han ville ha.

År 336 F.kr. fick alexanders far Filipp ett tiotal hugg i bröstet mitt under sitt bröllop. Kungen föll ihop och dog nästan omedelbart. Efter det var tog Alexander över som kung bara 20 år gammal. De äldre rådgivarna runt omkring honom sa till honom att “ta det lugnt så att du med tiden kan växa till din roll”.

Alexander gjorde motsatsen genom att snabbt slå ner lokala uppror och åter ena grekland under en nation. Då sa de återigen till honom: 

 • Nu när du ändå har lyckats med detta borde du luta dig tillbaka lite

Vad gjorde alex?

Han riktade sin blick mot perserriket. Ett imperium som i flera under år varit ett stort hot för grekerna och som flera gånger nästan erövrat landet. Alexander hade beslutat sig för att göra slut på hotet en gång för alla.

Med en stor agilitet lyckades han snabbt ta över de västra delarna av landet. Då var det naturliga nästa steget att ta resten av landet direkt. Då i motsats till vad han hade gjort tidigare valde han att ta det lugnare. 

Istället för att göra slut på Darius armé en gång för alla valde han att gå söderut mot egypten. Invånarna i landet hade länge varit förtryckta av Darius och såg Alexander som en befriare när han kom. Med resurserna som han fick från de egyptiska hamnarna kunde han både stärka sin arme och skapa den ekonomiska stabiliteten han behövde för att avsluta Darius. Efter ett tags väntan hade Darius ställning i landet kraftig försvagats iochmed förlusten av landets. När den avgörande striden sedan inträffade blev den återstående persiska armén ett enkelt byte. Nu var alexander världens mäktigaste man

Hade han gått rakt på hade han blivit ett enkelt byte för den numerärt överlägsna armén, iställer gick han i flera steg för att på så sätt på ett säkrare och mer långsiktigt sätt få vad han ville ha.

Slutsats

Alexander den store är helt klart en av de största ledarna genom hela historien. Han hade tillsammans med mod, en kraftig vision och oöverträfflig kreativitet ett militärt ledarskap som gjorde honom till en av de största krigsherrarna någonsin. Trots att förhållandena till stor del skiljer sig från den tid vi lever i idag finns det mycket vi kan lära oss från mannen, här är det.

 1. Led med exempel
 2. Låt inte din rädsla styra dina handlingar
 3. Handla i riktning med din vision
 4. Mät dina medarbetare efter kompetens och favorisera inte
 5. Skapa en stark grupptillhörighet
 6. Rör dig snabbt och va agil
 7. Gör inte det som käns mest uppenbart att göra — tänk kreativt och hitta nya sätt.

9 avgörande steg för att hantera en kris

En storm är en bra symbolik för en kris

9 avgörande steg för att hantera en kris

En storm är en bra symbolik för en kris

Just nu står vi inför den största krisen som vi sett i modern tid. Kanske kommer det att bli den värsta under de senaste 100 åren. Coronakrisen kommer att leda till att miljontals människor bli av med sina jobb och företag går i konkurs. Det är ingen lätt tid, idag ser vi flera av världens skarpaste företagsledare gå på knäna.

Läs noga nu för här kommer jag beskriva exakt vad du kommer att behöva göra steg för steg för att gå segrande ur krisen

1. Skilj på vad du kan och inte kan påverka

En vanlig känsla i krisartade situationer är känslan av att du tappar kontrollen. Den här känslan kan du dock motverka genom att tydligt skilja det du kan och inte kan påverka. Om du tex råkar ut för att en föredetta anställd gör allt sin makt för smutskasta dig så kan du inte direkt kontrollera personens beteende.

Du kommer heller direkt kunna påverka huruvida folk kommer tro på det och hur mycket medier väljer att blåsa upp det.

Det du däremot kan kontrollera är hur snabb du är med att göra ett uttalande, vilken approach du tänker att ta. Dessutom har du kontroll över kommunikationen du kommer att ha inom organisationen.

Några exempel på saker som är utanför din kontroll är:

 • Börskrascher.
 • Svarta svanar såsom 9/11.
 • Naturkatastrofer och farsoter.

Några exempel på saker som är innanför din kontroll är däremot:

 • Att para upp en buffert som du kan använda under svåra tider.
 • Huruvida du får panik.
 • Huruvida du låter problemet bryta ner dig mentalt.

 • Hur du hanterar kundernas besvikelse och städar upp efter situationen.
 • huruvida du byter spår när något inte längre fungerar
 • Ifall du startar om, ifall du skulle förlora allt

 2. Vilken typ av kris är det?

1. Strukturell/Organisatorisk kris.

Detta kan handla om ett problem i er anställningsprocess vilket har lett till att många anställda inte passar in i er kultur. Ett annat exempel kan också vara en förändringsprocess som hanterats på ett dåligt sätt.

Oavsett vad det är så har du iallafall kontroll över det. Med andra ord är det inom din kontroll att lösa det. Du kanske behöver låta anställda som inte passar in i eran kultur gå. Kanske behöver du spendera mer tid ute på golvet bland dina medarbetare. Eller så behöver du ta in en konsult utifrån för att hitta en lösning.

2. Hälsa

Inom hälsa finns det saker som är helt utom din kontroll, exempel på detta är sjukdomar såsom ALS och hjärntumörer. Vi vet inte idag varför de uppstår. Därför är det bättre att fokusera på det som du faktiskt kan göra för att hålla dig frisk. Exempel på detta är huruvida du går på regelbundna läkarundersökningar och håller en bra hygien.

3. Rykten/drev

Detta kan handla om att före detta anställda sprider rykten om hur fruktansvärda arbetsförhållandena på din arbetsplats är. Det kan också vara en kund som filmer när en av dina medarbetare behandlar henne illa.

Oavsett vad det handlar om i den här typen av situationer är det avgörande att du är snabb med att hitta all möjlig information om händelsen. Efter det är det avgörande att du håller en hög transparens.

Ett exempel på dålig hantering av den här typen av situation är incidenten på united airlines 9e april 2017. Det började precis när passagerarna hade satt sig. Pga att 4 personer som arbetade på flygbolaget behövde vända hem bad flygbolaget frivilliga resenärer att släppa sina platser och lämna planet.

När ingen ville de valde de ut 4 personer slumpvis som skulle lämna. 3 av dem gick med på det. Dr Dao som var den 4e passageraren hade bokade patienter dagen efter. Därför vägrade han att ge upp sin plats. Då ringde de flygplatsvakter för att få av Dao från planet. Efter detta kommer inte Dao ihåg något mer, dock filmades det när det släpade den medvetslösa doktorn ut från planet. Väktarnas kraftigt övervåld ledde till 2 utslagna framtänder, en bruten näsa, bihåleskador och en kraftig hjärnskakning för Doktorn.

Kort därefter kunde man se detta i medier runt om över hela världen.

Morgonen därefter kom United Airlines VD Oscar Munoz uttalande där han bad om ursäkt för att passagerare ska behövt lämna planet. Inte ett ord misshandel…

I ett läckt mail till sina medarbetare skrev han dock hur Dao ska betett sig aggressivt och hur han står bakom deras agerande till 100%. Dock hade de andra passagerarna på planet kommit med motsatta vittnesmål. De ska till och med ha beskrivit honom som trevlig.

Ca en månad efter incidenten minskade Uniteds resenärer per 10,000 invånare från 0,62 till 0,42 passagerare. Detta var den lägsta nivån av kunder som företaget haft ända sedan 1995.

Så vad kan vi då lära oss av den här händelsen?

Ta reda på all möjlig information innan du gör ett uttalande, försöka inte att sopa allvarliga händelser under mattan. De kommer inte på något sätt att försvinna. Det enda som kommer att hända är att det kommer att mögla därunder.

4. Personlig kris

En personlig kris är någonting såsom skilsmässa, sjukdom hos en närstående etc. Ofta kommer du inte att kunna kontrollera händelsen. Dock kommer du ändå att kunna ha en någorlunda kontroll över hur starkt du låter den påverka dig och huruvida du kommer tillbaka.

Detta är ett ämne brett noga att skriva böcker om och kommer därför inte få plats i den här artikeln. Här är dock några saker som det skulle kunna innefatta:

 1. Att du ser framåt och inte bara tänker på smärtan i stunden
 2. Huruvida du ger dig själv tid till att återhämta dig
 3. Att du skär ner dina ansvarsområden så att du kan fokusera
 4. Huruvida du använder dig av HALT akronymen

5. Finansiell

Detta kan handla om att marknaden faller, detta är något du inte kan påverka. Dock kan du påverka hur du ska förbereda dig för den här typen av situation. Hur du ska reagera på den när det väl inträffar är också upp till dig.

Just nu (våren 2020) är vi i en situation där många stora företag går på knäna. Vi står inför den svåraste krisen under de senaste decenniet. Huruvida marknaden går upp eller ner kan inte du som enskild aktör påverka.

Dock kan du påverka hur väl du drar ner på icke nödvändiga kostnader, huruvida du planerar inför de olika möjliga scenarierna. En annan sak du kan påverka är huruvida du letar efter andra möjligheter som du kan dra nytta på under den här tiden.

Om det inte handlar om marknaden utan att ni har planerat er ekonomi fel, så ligger en mycket större del av problemet inom din kontroll. I det här läget var det ju trots allt du som orsakade det. Därför är det inom din kontroll att skära bort alla onödiga kostnader.

I en pandemi är banden mellan staten, företag och individen central annars hamnar vi i en global depression.

6. Svart svan

En svart svan är någonting som du helt enkelt inte kan förutse. Sannolikheten för att det ska ske är för liten för att du ska kunna ta med i seriösa beräkningar. Trots det brukar den här typen av händelser kunna ha stor påverkan på historien. Några exempel på svarta svanar är 9/11, Sovjetunionens upplösning, Brexit och första världskriget.

Den här typen av situationer kan du inte påverka dock är det upp till dig hur du reagerar på dem.

3. Det finns en sak du alltid kan påverka

Detta är någonting jag nämnde i alla de olika typerna av kriser som jag nämnde. Dock behövs det ändå förtydligas eftersom att det är så viktigt. Det jag pratar om här hur du reagerar och låter dig påverkas psykiskt av situationen. Oavsett vad det är så kommer möjligheten att styra över detta finnas.

I Viktor Frankls berömda bok Mans searching For Meaning berättade han om hur hans medfångar i Auschwitz påverkades på olika sätt.

Vissa bröts ned totalt andra inte. Trots att alla hade likvärdigt hemska förhållanden. Det som var skillnaden var hur de valde att reagera på situationen.

4. Sök data

Efter att  du har gått igenom vad som är utanför samt innanför din kontroll är nästa steg att samla all möjlig information om konflikten som kan vara till användning. När du ska göra detta är det en sak som är avgörande.

Det är att du du går till rätt källor. De huvudsakliga källorna du istället bör gå till är statistik kring situationen och experter inom ämnet. Om vi då tar Coronakrisen som ett exempel. Då bör du då kolla upp antal dödsfall/smittade i det olika länderna, antal sjukhussängar i de olika länderna, jämförelse i smittsamhet och dödlighet mot tidigare pandemier såsom spanska sjukan e.t.c.

Efter det är sen nästa steg att titta efter vad människor som faktiskt har en djupgående kunskap inom ämnet säger. Med andra ord inte journalister, i det här fallet skulle de bästa lämpade experterna vara smittskyddsforskare, ekonomer m.m.

Är det däremot en intern kris är det viktigt att du samlar information från så många parter som möjligt för att sedan skapa en bild av vad som faktiskt har hänt.

5. Gå till det värsta tänkbara scenariot

Många gör inte detta, det känns nämligen inte bekvämt att se vad det absolut värsta som kan hända är. Dock kommer du att känna dig hjälplös när du inte har ett tydligt värsta tänkbart scenario utan bara en vag oro som ger dig ångest.

Genom att ha det värsta tänkbara scenariot klart kommer du att kunna fatta beslut på mer ett sansat sätt. Detta är fullständigt avgörande i krisartade tider. De som klarar sig väl ur en kris är aldrig de som får fullständig panik.

En av anledningarna till detta är att du faktiskt kan se hur liten risken för att det värsta tänkbara ska kunna hända. Om vi tar Covid-19 som ett dagsaktuellt exempel skulle det värsta tänkbara scenariot vara döden/konkurs. Efter att du vet det ska du ställa följande frågor:

 1. Vad kan jag göra om det värsta tänkbara väl inträffar?
 2. Hur stor är risken för att det inträffar?
 3. Vad kan jag göra för att minimera risken för att det ska inträffa?
 4. Vilka övriga konsekvenser kan åtgärderna medföra?
 5. Vad går det att göra för att undvika att det inträffar?
 6. Vilka konsekvenserna kan skyddsåtgärderna medföra?
 7. Hur kommer kris påverka dina medarbetare (privat och professionellt)

Detta extra viktigt om du är ledare för en organisation då kommer du dessutom föra över dina känslor på dina medarbetare. Om de ser att du håller dig lugn skapar de lugn hos dem, om de ser att du har panik skapar det de motsatta.

En annan fördel med att gå till det värsta tänkbara scenariot som är mer uppenbar är att du får en bild över vad det är du vill undvika. Detta kommer att göra det mycket lättare för dig när det kommer till nästa steg i att hantera en kris.

Att ta till professionell hjälp när det kommer till riskvärdesanalys är ett hett tips om du verkligen vill  få det rätt. Detta är något vi på Attentus kan hjälpa dig med, om detta skulle intressera dig, klicka här

6. Skapa en plan

Ditt nästa steg är nu att skriv ner än exakt handlingsplan över dina 5 nästa steg. Här bör du både tänka på vilka de defensiva aspekterna såsom att hålla sjuka anställda hemma, låta personer som inte måste vara på plats jobba hemifrån etc.

Det är däremot viktigt att du ser vilka möjligheter som den här krisen kan bidra med. Ett motto som jag haft sen länge är att

“man kan inte bromsa sig ur en kurva”

Ett exempel på detta kan vara att siter som youtubes trafik har ökat under denna period där en större del av befolkning behöver stanna hemma. Detta är något du kan utnyttja genom att lägga ut mer content på youtube och på så sätt stärka ditt varumärke. En annan sak som du tex skulle kunna göra är att köpa upp andra företags skulder för att på så sätt kunna ta kontroll över dem. I tider som dessa är nämligen banker till en en mycket högre grad villiga att sälja sina lån.

En sak som du dock bör vara noga med när du gör en plan är att du inte blir för stel. Det är nämligen inte ovanligt att vi tappar vår agilitet och bara går efter planen när vi har en. Detta funkar inte, framförallt inte under en kris därför är det avgörande att du fortfarande ger utrymme för förändring. Dwight D. Eisenhower beskrev detta bra:

“A plan is nothing, planning is everything”

7. Tumma inte när kommer till din moral

Idag ser vi människor som säljer munskydd till kraftiga överpriser och med missvisande marknadsföring om huruvida det faktiskt hjälper. Det finns tillochmed människor som säljer blekmedel med påståendet att det ska bota Covid-19 att dricka det.

Detta kan helt klart ge dig en kortsiktig vinning men det kommer bara att skada dig i längden. I dagens informationssamhälle sparas allt. Därför är det enda sättet att kunna nå långsiktig framgång att faktiskt bidra med värde och hjälpa andra. Dessutom vill du inte se tillbaka på den här tiden med skam över att du utnyttjade desperata människor.

8. Hitta roten och kom med en långsiktigt lösning

Att vara tvungen att lösa samma problem om och om igen kommer att drar motivationen ur dig eftersom att ni då får känslan av att inte gör framsteg. Samtidigt kommer det också hindra er från att växa. Faktiskt finns det många företag som hålls tillbaka just pga den här anledningen. De har inte tid att lägga på marknadsföring, produktutveckling och andra saker som skulle att kunna få företaget att växa. Alla resurser går till att släcka bränder. Så vad kan du göra föra att kunna undvika detta?

En av de absolut viktigaste sakerna är att du hittar roten till problemet. Det är inte några dåliga medarbetare. Ni har ett dåligt rekryteringssystem som gör så att ni inte får in medarbetare som passar er kultur. Det handlar inte om en finansiell kris. Det handlar om att ni har för liten del av era resurser i pengar som ni kan använda om en kris skulle uppstå.

Leta även efter liknande scenarion som skulle kunna uppstå och skapa system för att motverka dem med.

9. Skapa ett system för att hantera liknande scenarion i framtiden

Bara för att du kommit med en långsiktig lösning på ett problem betyder inte det att andra kriser inte kommer uppstå i framtiden. Därför är det viktigt att du skapar system för hur du tidigt kan identifiera nya potentiella kriser innan det verkligen har blivit ett problem. Några sätt du kan göra det på är att:

 • Ständigt granska företagskulturen för att hitta felaktiga föreställningar
 • Ifrågasätt viktiga antaganden
 • Bli inte för bekväm
 • Träna på proaktiv krishantering

Slutsats

När det kommer till att hantera kriser är det avgörande att du skiljer det du inte kan avgöra från det du faktiskt har kontroll över.

Efter att du har gjort det behöver du:

 • Ta kontroll över den saken du alltid har kontroll över
 • Hitta all data
 • Gå till det värsta tänkbara scenariot
 • Göra en plan.
 • Tumma in på din moral.
 • Hitta roten och kom med en långsiktig lösning.
 • Skapa ett system över hur du ska hantera kriser.

 

 

 

 

Vad som gjorde Winston Churchill till en av de största ledarna någonsin

Sir Winston Churchill, en av 1900-talets största ledare

Vad som gjorde Winston Churchill till en av de största ledarna någonsin

Sir Winston Churchill, en av 1900-talets största ledare

I en studie gjord av PriceWaterhouseCoopers frågades 1330 VD:ar om vilken ledare de beundrar mest. Det skilde sig mycket mellan olika länder. I USA var ledare såsom Abraham Lincoln och Ronald Reagan i topp medans det var Gandhi och Steve Jobs som dominerade internationellt, dock var det en person som låg först av alla oavsett vilket land det handlade om. Detta var   Sir Winston Churchill. 

Och det är inte konstigt att förstå varför. De insatserna som han bidrog med kan till stor del varit anledningen till att vi bor i en demokrati idag. Så vad var det som gjorde honom till en sån enastående ledare? 

Winston va inte född Ledare

Ja den kanske största ledaren någonsin var inte född till det. När han var ung trodde ingen runt omkring honom att han skulle bli något. Han hade inga vänner i skolan, hade absoluta botten betyg och var rätt feg. Detta är motsatsen till vad man tänker på när man hör nobelpristagaren, befälhavaren och premiärministerns namn idag. 

Churchill som liten, han var nämligen född ledare. En sak som var intressant med churchills ledarskap var att han verkligen tränade upp sig till ledare

Så hur förändrades han?

Det första verkar vara pappan Randolphs död, efter det gick han från att vara en av de sämmre eleverna på militärhögskolan till att plugga till sig absoluta toppbetyg. 

Han tränade upp sitt mod

Efter att han hade läst upp sina betyg åkte han till Kuba under självständighetskriget mot Spanien som frilansjournalist. Kort därefter åkte han till Indien där han tjänstgjorde under Mohmandkampanjen i nuvarande Afghanistan samt Mahdistupproret i nuvarande Sudan. 

Chuchill i armén ett ställe där byggde upp sitt mod och sina ledaregenskaper

Detta lär vara tillfällena där han började träna upp sitt mod. Sättet som han gjorde det på var genom utsätta sig för stridernas mest riskabla situationer. Många av hans medarbetare sa till och med att han var på gränsen till dumdristig. 

För att kunna övervinna dina rädslor behöver du inte utsätta dig för att riskera att bli dödad som Churchill gjorde. Du behöver bara göra det till en vana att göra saker som skrämmer dig. 

Senare var Churchill en person som var beredd att ta stora risker ibland kanske på snudd till galna. Några exempel på dessa typer av situationer är när han som 70 år gammal ville delta vid landstigningen i Normandie. De andra soldaterna var i 20 årsåldern och Eisenhower som styrde operation sa att dödssiffrorna kunde bli så höga som 75%. Detta var en stor risk att utsätta en såpass viktig person för, därför övertalade FDR och generalerna honom tillslut till att avstå från att delta. 

Churchill vill visa dem och verkade inte bry sig hur stora faror han utsatte sig själv för. Detta hade vid många situationer kunnat kosta statsmannen livet. Dock är det här modet som gjorde att Nazisterna inte vann andra världskriget. Hade han inte stått fast vid att de inte skulle vika sig när Tyskland hade tagit över Frankrike och London bombades för fullt… 

Ja, då hade världen antagligen inte sett ut som den gör idag. Faktum var att de var många av de brittiska politikerna under den här tiden som pga av rädslan ville att de skulle sig förhandla med Hitler, men Churchill vägrade. 

Hans mod visade sig dock inte bara i kampvilja. Under 1950-talet la Churchill en stor del av sin energi på att försöka mäkla fred mellan Sovjet och USA. Tyvärr misslyckades hans försök då ingen av de ville visa svaghet, trots allt var det någonting som helt klart var före sin tid.

Ett citat som beskriver Churchill vikt av mod är: 

“Courage is rightly esteemed the first of human qualities because it is the quality that guarantees all others”

– Winston Churchill

“If you’re going through hell, keep going”

Detta är ytterligare ett Citat från Churchill och kanske det citat som bäst beskriver den andra lärdomen vi kan dra från Churchills ledarskap. Han hade en uthållighet som få.

Det var knappt någon som gick igenom lika många motgångar under samma tid. Under första världskriget ledde ett stort misslyckande i Gallipoli till att tusentals brittiska soldater miste livet. Detta misslyckande skulle förfölja honom i många år framöver. 

Soldater under andra världskriget, ett tillfälle churchill visade sitt ledarskap samt sina förmågor när det kommer till att hantera motgångar.

Under hela 30-talet var han också helt ute i kylan. Anledningen till det var för det första ett misslyckat införande av guldmyntfot vilket ledde till hög inflation och kraftig arbetslöshet. 

Dock var inte det de värsta, det värsta var att han ständigt blev sedd som krigshetsare. Anledningen till det var att han varnade för Tysklands upprustning och minoritets förföljelse. Trots det var det få som faktiskt lyssnade på honom, folk var trötta på krig och ville ha fred. 

Detta ledde till att han knappt hade något stöd alls i parlamentet och var så gott som helt utfryst hos både det brittiska etablissemanget och folket. Detta gjorde dock inte så att han vek sig, han fortsatte varna för Hitler och 1939 efter att Tyskland hade attackerat Polen var tillbaka som marinminister igen. 1 år efter det valde Tyskarna att anfalla Benelux iochmed detta tappade den dåvarande statsministern Chamberlain nästan allt sitt stöd pga av sitt slappa motstånd mot tyskarna. Då blev churchill Storbritanniens premiärminister efter nästan ett helt decennium kantat av motgång pga att han vägrade ge upp.

Kanske var det omgivningens misstro till honom under barndomen som ledde till förmågan att härda ut motgångar. Oavsett vad det var så var en sak säker, det är ingen färdighet som du enbart kan läsa dig till. För att klara av lidandet måste man ta smärta.

En bombad stad under andra världskriget vilket var en tid där Churchill verkligen visade sitt ledarskap

Han var enastående på att kommunicera

Churchill håller tal, han förmåga när det kommer till att kommunicera var en av de sakerna som hjälpte honom att bli en så stor ledare

Att vara modig och ihärdig är 2 riktigt viktiga egenskaper. Dock var det hans förmåga att kunna föra över dessa egenskaper till hela det brittiska folket som gjorde honom till en av de bästa ledarna någonsin. Så vad var det som låg bakom hans kommunikativa färdigheter?

Han tränade obevekligt

Innan vi går in på vilka specifika tekniker som Churchill använde sig av så måste det här nämnas. Anledningen till det är att han inte heller var född till någon fantastisk talare. Faktum är att han hade talproblem som han blivit retad för större delen av uppväxten.

Dock tränade han hårdare än någon annan. Efter att han hade varit med och stridit vid Mahdistupproret valde nämligen Churchill att satsa på politiken. Detta hade varit en stor dröm för Winston redan sen liten då han hade fått vara med pappan Randolph på jobbet.

Men pga hans talproblem valde han att sätt upp en träningsplan där han ständigt övade på sina uttal och sitt kroppsspråk. 

“The Spanish ships I cannot see for they are not in sight”

Var någonting han ständigt upprepade för sig själv när det inte var någon i närheten. Anledningen till detta var för att träna bort sitt stammande.

Dessutom la han 1 timmes förberedelse för varje minut han höll tal i parlamentet, detta är vad som gjorde honom till den enastående talaren han var.

Han var mästare retoriskt

Eftersom att Churchill var en duktig författare lärde han sig att måla upp bilder med ord. Detta är någonting som han sen tog med sig till talspråket när gav sig in i politiken. Detta är någonting man kan se på han flitiga användande av stilfigurer såsom metaforer, anaforer och liknelser. 

Ett av de mest självklara exemplen på detta är det här talen:

We shall fight on the beaches – Churchill

“We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender”

Blood, toil, tears and sweat – Churchill

“I say to the House as I said to ministers who have joined this government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many months of struggle and suffering.

You ask, what is our policy? I say it is to wage war by land, sea, and air. War with all our might and with all the strength God has given us, and to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy.”

Dessa målande tal var verkligen någonting som hjälpte det brittiska folket och hålla hoppet uppe under det kanske största hotet någonsin. 

Han skapade verklighetsförankring samtidigt som hopp

En sak som du kan se att han gör i de här talen är också att han inte får allt att låta som frid och fröjd. Detta är misstag som många ledare gör och det är inte konstigt varför. 

Vanliga tips när det kommer till ledarskap är att “du inte ska tillåta att det pratas om problem om du inte har en lösning” och att du ska viska det negativa och ropa ut det positiva. Detta kan funka när allt går väl och det bara är mindre problem som till en större del kan få er att tappa momentum än att faktiskt skada er verksamhet.

Så är det dock inte när ni står inför riktiga kriser. Gör du det kommer dina anställda att missta en del av sin tilltro. Detta innebär dock inte att du ska visa hopplöshet inför dina medarbetare. Då kommer den känslan att sprida sig. Du kan se att även fast Churchill säger att han bara har blod, slit, tårar och svett att erbjuda så säger han sen efter det:

“You ask, what is our aim? I can answer in one word. It is victory. Victory at all costs — Victory in spite of all terrors — Victory, however long and hard the road may be, for without victory there is no survival.”

Även fast han visade att situationen var svår klargjorde han samtidigt att det inte var ett alternativ att ge upp. Ett annat bra exempel på det är från en av Churchills största förebilder: Napoleon Bonaparte. 

Strax efter att Napoleon hade lyckats erövra Egypten, lyckades en brittiska flotta ledd av Lord Nelson sänka alla Napoleons skepp. Detta innebar att de var strandsatta i ett land de knappt visste någonting om. När Napoleon fick veta om bakslaget gick han till några av sina män och sa:

“Ni verkar gilla det här stället.”

“Ja” svarade de.

“Va bra för vi har ingen flotta längre”

Sen förklarade han vad som hade hänt.

Allt detta gjorde han med ett stort lugn som visade att detta inte var ett problem som det inte skulle kunna ta sig över. På så sätt kunde han hålla sina mäns moral upp när de skulle lösa situationen. 

Föreställ dig att Napoleon inte hade nämnt det alls. Då hade han tappat förtroendet från sina män eftersom han då inte alls kan veta huruvida han undanhåller dem information eller ej. Men hade han samtidigt reagerat på något sätt i stil med:

“Britterna har sänkt vår flotta, vi kommer inte att kunna ta oss härifrån. Jag vet inte vad vi ska ta oss till, det här är stort problem”

Då hade han inte hjälpt sina män att håll hoppet uppe. Antagligen hade panik utbrutit bland soldaterna. Vissa hade kanske lämnat eftersom att de inte längre trodde att Napoleon skulle kunna hitta en lösning på problemet. Denna förtroendebrist hade lätt kunnat leda till att Napoleon hade blivit avsatt av sina egna.

Så enkelt sagt: möt dina medarbetare i det tillståndet det är i. Var ärlig och försök inte lägga en filt över problemen. Var dock noga med att styra dina känslor, de kommer alltid att överföras till de som följer dig.

Han var villig att förändras

Även fast han var en man med fasta principer och kunde stå upp mot allt och alla om han trodde på sin sak så var han dock även villig att ändra sin ståndpunkt om det behövdes. Ett exempel på detta är Boerkriget dit han åkte som journalist år 1899. Strax efter att de kommit dit greps han och sattes i fångläger. Detta var någonting som den blivande premiärministern tog allvarligt på. Senare ska han ha sagt detta var den period han hatat mest under hela sitt liv.

Genom att hoppa ut genom en liten glugg och sedan klättra över muren lyckades han dock rymma. Senare när Storbritannien höll på att vinna kriget var han dock en av de som var de starkaste förespråkarna för att Boerna inte bör behandlas för illa.

Han menade på att “Vi hade gjort samma sak som dem om vi hade varit i deras situation”. Detta sätt att ändra ståndpunkt även fast han tidigare hade varit fängslad av dem är någonting som kräver stort mod, mycket självinsikt och kritiskt tänkande.

En annan situation som visar på Churchills villighet att kunna förändras var när han 1904 bytte parti. Anledningen till detta var att de konservativa som han tillhörde då var emot frihandeln. Det var någonting som Churchill ansåg skulle orsaka allvarlig skada mot Storbritannien. 

Detta bröt mot en stor konsensus inom hans parti men Churchill var villig att tänka utanför ramarna. Detta trots att hans far Randolph och flera andra bak i släkten hade tillhört Tory partiet. När liberalerna dock började samarbeta med labour valde han att byta tillbaka pga sitt avsky för kommunismen.

Ytterligare ett exempel på detta var faktiskt någonting som kan var anledningen till att tredje riket inte lyckades ta över världen. Detta var att trots sitt stora förakt för kommunismen så valde han att samarbeta Stalin för att kunna vinna över Hitler. Hade han däremot varit för fast vis sina principer så hade detta inte gått och då hade det varit betydligt svårare för dem att vinna. Detta är någonting som du kommer att kunna behöva göra som ledare: vara villig att förändras om det krävs för att du ska kunna klara av en kris. Då kommer du dessutom även ofta behöva bryta flera av reglerna som du som ledare bör följa under fred.

Churchill under Jaltakonferensen i krim, ett tillfälle där han visade sin förhandlingsförmåga och sitt ledarskap.

Churchill höll sig lugn under press

Trots press många av oss inte ens skulle kunna föreställa sig: att vara premiärminister medan landet blir bombat(av en nation med betydligt mycket kraftigare flygvapen) höll han sig ändå lugn. Han var inte den som stressade, istället var känd för att var metodisk, lugn och extremt produktiv. Så hur lyckades han med detta?

Han började dagen med att ta det lugnt

Churchill stannade ofta i sängen i flera timmar efter han vaknat där han han läste tidningar och dikterade brev. Detta är någonting som säger emot 5:00 AM club och andra idéer som bygger kring  att vakna väldigt tidigt är det enda sättet för att kunna bli framgångsrik. Flera stora personer såsom Amazongrundaren Jeff Bezos brukar också börja morgonen med att ta det lugnt. Forskning har dessutom visat att en lugn morgon kan göra dig mer produktiv över resten av dagen. Så bör du ta det mer lugnt på morgonen? Det beror vad som passar dig bäst, testa och se.

Han bytte aktivitet istället för att vila 

Detta är någonting som kan ha att göra med Churchills potentiella bipolaritet vilket kan ha gjort att han var rädd för att vila under en längre tid. Anledningen till detta var att det ofta var då hans s.k. depressiva black dog perioder utlöstes. 

Så vad gjorde han istället? Någonting som Churchill hade en stor passion för var målning, spela kort och bygga på sin herrgård. Genom att använda andra delar av hjärnan ansåg han sig få ut mer jämfört med vanlig vila. Detta är också någonting som helt klart är värt att testa då det för många hjälper dem att koppla av på ett bättre sätt än traditionell vila.

Powernaps

Någonting som Churchill kollegor tyckte var underligt var att han hade en säng på sitt kontor i det brittiska parlamentet. Varför? För att kunna ta sig en tupplur efter maten. Detta gjorde både så att han kunde minska sin stress men också så att han jobba framåt 2 på natten.

Hans öde var förutbestämt

Detta var någonting som Churchill trodde stenhårt på och som hjälpte honom att både hålla skenet upp under svåra motgångar men också att hantera stress. Anledningen till det var att det inte var något annat alternativ än att fortsätta då. Samtidigt gav detta honom en  optimism som gjorde honom entusiastisk. 

Ett exempel på hans determinism var en diskussion som den unge Winston hade med en vän på officershögskolan om deras framtidsplaner. Vännen sa att churchill verkade osäker på sina framtidsplaner. Då svarade Churchill:

“‘Well, I can see vast changes coming over a now peaceful world; great upheavals, terrible struggles; wars such as one cannot imagine; and I tell you London will be in danger—London will be attacked and I shall be very prominent in the defence of London.”

Stress kommer i grund och botten från rädsla, och rädsla är en känsla som lätt går att göra om till entusiasm genom att ändra sättet man ser på situationen. 

Istället för: Jag vet inte att om jag kommer att klara det här… 

Tänk om jag kan visa för mig själv att jag klarar det här!

En avslappningsvana man inte får glömma

Jag har inte än nämnt den vanan som kanske Churchill är mest synonym med när det kommer till han stresshantering. Hans drickande. Ca 2 flaskor Champagne, några glas cognac och lite whisky brukade den käre engelsmannen häva i sig varje dag. Detta kanske inte passar särskilt bra som ett tips då det kommer att ge det flesta av er leversvikt. Dock går det inte att inte nämna den eftersom att det var en så stor del av Churchills liv.

Några andra stor ledare som drack flitigt var:

 • Alexander den store
 • Benjamin Franklin
 • George Washington
 • Tiberius

Några stora ledare som dock var/är nykterister är:

 • Napoleon
 • Warren Buffet
 • John D. Rockefeller
 • Steve jobs

Sammanfattning

Churchill är helt klart en av de största ledarna någonsin och den viktigaste anledningen till att världen idag är demokratisk. Att han var en feg person med talproblem och stora svårigheter i skolan gör att vi kan lära oss mycket från hans resa. De största saker nu kan lära dig från Churchills ledarskap var:

 • Att vara modig är ett val som du kan göra
 • Vikten i ihärdighet och hur en vision kan hjälpa dig med det
 • Vikten av att väcka känslor när du kommunicerar
 • Hur du kan hantera med stress på ett omänskligt sätt
 • Varför du måste kunna anpassa dig
 • Hur viktigt det är att du kan hålla dig kvar vid din inre övertygelse
 
Om du gillade den här artikeln kommer du garanterat gilla den här artikeln om vad du kan lära dig från Napoleons Ledarskap.

Hur du leder effektivt på distans

Kvinna som leder på distans
Kvinna som leder på distans

Hur du leder effektivt på distans

Distansarbete har ökat med 91% de senaste 10 åren, iochmed Coronakrisen så har det fullständigt exploderat. Det är inte lätt att leda på distans. Ständiga missförstånd leder till att man knappt gör några framsteg. Dessutom blir det inte samma laganda heller… men måste det vara på det sättet?

Kort svar: Nej

Lite längre svar: Du kan helt klart leda på distans på ett precis lika om inte mer effektivt sätt än att leda på plats. Idag ska jag visa dig hur!

Problem med att leda på distans

För att kunna leda effektivt på distans måste du börja med att förstå de problem och utmaningar som uppkommer med detta sätt att leda. Här är de:

Det är svårare att skapa sekt på distans

Nej, jag menar inte att du ska skapa en sekt… Dock är det en sak som sekter har väldigt starkt av. Detta är sammanhållning och teamkänsla. Vi har sett flera exempel på sekter där medlemmarna varit beredda att offra sina mycket för gruppen.

Den typen av kraftig laganda är en av de mest värdefulla delarna i en stark organisation. Senare i artikeln kommer jag att berätta för dig precis hur du skapar starka team på distans.

Svårare att få lika tydlig kommunikation när man leder på distans

Att det är är lättare för missförstånd att uppkomma på distans finns det inga som helst tvivel om. Anledningen till det är att du inte kan checka in för att dubbelkolla med dina medarbetare på samma sätt. Dessutom får du inte heller alla de kroppsliga signalerna som du får när du kommunicerar live med en person. Detta är någonting som leder till att viktig information lätt kan missas vilket kan skapar kraftiga förseningar.

En annan sak som detta i sin tur leder till är onödiga konflikter. Anledningen till det är att missförstånd lättare kan ske vilket kan både kan sätta käppar i hjulet blossa upp småsaker. Detta är någonting som leder till att många ledare blir micromanagers för att undvika missförstånden. Dock finns det bättre sätt att lösa detta.

Jag kommer till det sen… 

Men först till nästa problem.

Tillitsbrist

En anledning till att det lätt kan skapas tillitsbrist på distans är att man inte stöter ihop med varandra på samma sätt som man gör när det kommer till att ses i verkligheten. Då kan ni inte uppdatera varandra på samma sätt samtidigt som ni inte ser personens kroppsspråk. Detta leder i sin tur till misstankar vilket både kan skada er lagkänsla och er produktivitet.

Det leder till att ledare skickar flera mail om dagen med instuktioner. Det finns tillochmed mjukvara som tar screenshots då och då och skickar till chefen för att se till att den anställda verkligen jobbar.

Detta är någonting som skapar stress för alla inblandade. Dina medarbetare kommer lätt att tappa motivationen. Dessutom kommer du ständigt vara orolig över huruvida de verkligen kommer att få jobbet gjort.

Fördelar med att leda på distans

Ser du bara nackdelar så kommer du dock gå miste om en hel del. Det finns nämligen stora fördelar att hämta från att ha medarbetare som arbetar på distans. Här är de!

Dina anställda behöver inte fokusera på pendling

Att inte behöva sitta i bilköer en timma om dagen är någonting som kan få en människa att må betydligt bättre. Detta leder till att personen därmed kommer att kunna lägga ett större fokus på jobbet. Du har säkert själv märkt att du inte kan lägga optimalt fokus på att jobba när du är irriterad på något annat. Detta kanske låter bagatellartat. Men detta är en av anledningarna till att DISTANSARBETARE ÄR MER PRODUKTIVA.

Detta leder oss till nästa och antagligen den viktigaste av alla fördelarna.

Distansarbetare har visat sig vara mer produktiva 

Ja detta är någonting du kanske har hört fler gånger och tvivlar nog fortfarande på. Så låt mig börja med lite statistik kring distansarbete. Sen går jag jag in på anledningarna till att distansarbetare är mer produktiva.

77% av deltagarna i en studie från coso cloud sa att de är mer produktiva när de jobbar hemifrån.

I en annan studie gjord av flexjobs så sa 66% av deltagarna att deras produktivitet ökade när de inte var på kontoret. Hela 76% sa även att de är fler distraktioner på jobbet än vad det är utanför. Dock måste jag säga att dessa studier inte ger en helt tillförlitlig bild. 

Det kan ju trotts att vara så att personerna säger att de är mer produktiva bara för att de föredrar att arbeta hemma. Det är helt enkelt inget vi kan veta.

Anställda på ett call-center erbjöds dock att jobba hemifrån. Detta resulterade till en 9% ökning av deras prestation. Liknande resultat har även skett i en studie gjord av Ctrip

Så ja det kan öka produktiviteten men vad är då anledningen till det?

1. Dina anställda ser dig inte

Va hur kan det här öka produktiviteten? Låt mig förklara. När du arbetar på distans syns det inte att du jobbar. Därför blir det extra viktigt att du kan visa att du verkligen gör det. Hur? Via resultat. Detta kan vara en av de viktigaste anledningarna till att distansarbetare även arbetar 1,3 dagar mer i månaden än deras platsanställda gemener.

2. Det blir ett större fokus på jobbet

När de anställda arbetar på distans får de en större möjlighet när det kommer till att fokusera. Det är inte kollegor på samma sätt som ständigt dyker upp för att fråga om penna, en mapp etc. Dessa frågor kanske inte tar särskilt mycket tid. Men pga uppmärksamhetsrester så är det någonting som kan göra att det tar upp till 30 minuter igen för dina anställda att komma in i flow

3. Dina anställda mår bättre

Detta är någonting som jag redan nämnt flera gånger i texten, dock förtjänar det en egen del. Anledningen till detta är att studier visar att lyckliga anställda är 13% mer produktiva. Och… andra studier visar även att personer som arbetar på distans har en 22% högre benägenhet att vara nöjda med sina jobb.

Du sparar pengar

Du spara pengar när du leder på distans

Att ha anställda som arbetar på distans är någonting som inte kommer att spara dig pengar på ett sätt utan på flera olika. Här är några av de:

 • Du behöver mindre kontorsutrymme vilket innebär lägre hyror
 • Lägre sjukersättningar(eftersom att personer som arbetar på distans inte är sjuka lika ofta)
 • Lägre elkostnader
 • Total radering av arbetsplatsolyckor

Distansarbete innebär lägre åtgång på anställda 

Ja, anställda som arbetar på distans är faktiskt lojalare än de som arbetar på plats. Förvånande? Ja förstår dig. Första tanken är att de inte har alls lika stor möjlighet när det kommer till att bygga relationer med de andra anställda och därmed ha en större lojalitet. 

Men enligt research gjort av key remote work statistics så är faktiskt åtgången på anställda hela 25% lägre hos företag som erbjuder distansarbete. Den huvudsakliga anledningen till det är att förmånerna som distansarbete innebär, gör att de till en högre grad blir nöjda med sina jobb. 

Detta är ytterligare någonting som kommer att spara dig stora slantar som företagsägare. Den genomsnittliga anställning kostar nämligen mellan 15,000 till 100,000 kr. Att behöva göra en nyanställning mindre om året skulle bara det med andra ord kunna spara dig stora summor.

Du är inte begränsad till att anställda i samma stad eller land

Detta är ytterligare ett sätt för dig att kunna spara stora summor. Samtidigt är det också ett sätt för dig att kunna öka dina möjligheter till att hitta de bästa möjliga medarbetarna. Titta: Om du bara har möjlighet att anställa människor i tex Stockholm eller Göteborg så begränsar du dig till mindre än 1% av alla möjliga talanger. 

Eftersom att en felställning i genomsnitt kostar 700,000 kr så blir det ganska självklart att ett större utbud skulle kunna spara dig mycket pengar. Den svåraste delen när det kommer till att driva företag är ju trots allt att hitta rätt folk. 

Nästa sätt som du kommer att kunna spara stora summor på  är genom att anställa människor i länder med svagare valuta. Genom att tex anställa mjukvaruingenjörer från Manila eller New Delhi så kommer du att kunna få precis samma kvalité på arbete för så lite som en tjugondel av kostnaderna. 

Hur du kan leda effektivt på distans

Så, nu har du koll på för och nackdelarna på att leda på distans. Nu till det du kom hit för. Att eliminera nackdelarna och maximera fördelarna. Så hur gör du det? Låt oss hoppa rakt in på det.

Kommunicera mer

Om du vill kunna leda mer effektivt på distans är det här det absolut mest grundläggande. Många chefer gör nämligen misstaget att inte byta ut all de micromöten som sker när man jobbar på plats. 

Detta kan handla om småsaker kring projekt, någonting som en kund sa, etc. Oavsett vad det är så är det ofta dessa mindre saker som kan kännas helt onödiga.

Det är den här microkommunikationen som ofta leder till nya idér som kan utveckla företaget. Dessutom är det även den här typen av kommunikation som skapar en stark företagskultur och gör så att ni kan undvika allvarliga misstag. Så nu när du vet att mer kommunikation behövs så går vi nu över till nästa steg. Hur du utvecklar ett system som gör det enklare för er att kommunicera även om ni inte befinner er på samma plats.

Använd mer webb-möten

Webbmöten, en viktig del när det kommer till att leda effektivt på distans

Detta är någonting som är mycket bättre när det kommer till att bygga en sammanhållning än tex mail. Att faktiskt kunna se de andra personerna prata är någonting som kommer att göra det mycket enklare för er att bygga en stark kultur. 

Ha regelbundna möten

Ha iallafall ett möte minst en gång i veckan där ni går igenom: 

 • Vad ni gjort under veckan, 
 • Vilka utmaningar ni haft 
 • Vad ni behöver planera in framöver. 
 • Kommande utmaningar
 • Utför social tid/ fika ihop

Detta är någonting som kommer att göra det mycket lättare för er att samarbeta vardagligt. 

Vet de andra medarbetarna att en i teamet håller på med ett stort projekt med tight deadline så kanske det inte är jättebra att dubbelkolla allt med honom just den veckan. Med andra ord skapar det ett bättre samspel. Dessutom blir det även mycket svårare för missförstånd att uppstå vilket annars kan vara ett stort problem.

Kommunikationen måste vara  extra tydlig

När du skickar ett meddelande till någon i ditt team. Dubbelkolla med personen för att se så att personen verkligen har förstått. Otydlighet är ett problem i största allmenhet när det kommer till att delegera, men när det sker på distans kan det vara extra allvarligt. 

Anledningen till det är eftersom att medarbetare ofta har ett större motstånd för att dubbelkolla då de inte ville störa. 

I resten av den här artikeln kommer jag visa exakt hur du löser det problemet och gör din kommunikation så tydlig som möjligt.

Skapa en ersättare till kaffemaskinen

Detta “tricket” kanske är det mest avgörande när det kommer till att skapa en stark kultur på distans. Tillfället när medarbetare stöter ihop med varandra påväg till kaffemaskinen, toaletten eller liknande är nämligen en viktig del när det kommer till att bygga en gemenskap. 

Ofta diskuteras det inte i första hand jobbrelaterade saker då utan allt från vad de ska göra sen till hur familjen mår. 

Oavsett vad så bidrar det till att skapa en kraftigare nivå av connection mellan de anställda eftersom att de på det sättet lär känna varandra på ett djupare plan. Så vad kan du då göra för att ersätta kaffemaskinen? 

Jo det du kan göra är att öppna en Slackkanal som du kallar för kaffemaskinen. Där kan vad som helst diskuteras, oavsett om det är jobbrelaterat eller ej. 

Dennis Nobelius som är VD på Zenuity berättar sin intervju med mig om hur hans anställda har öppnat en fitness kanal på slack. Det gör på ett så mycket större plan att jobbet inte bara är ett jobb, ni umgås när det kommer till träning och annat med. Detta gör så att invändningen om att kulturen bli svagare blir så gott som bortblåst.

Använd screenrecordings

När det kommer till att skapa en starkare tydlighet i kommunikation är detta ett hett tips. Genom att använda dig av screenrecordings kommer du nämligen att kunna visa anställda exakt vad som behövs göras. Därmed skapar du processer som kan eliminera missförstånd så gott som helt. 

Faktum är att detta inte bara bör användas av distansteam(även om det är ännu viktigare då). Även när det kommer till team som arbetar på plats så är det ett riktigt viktigt och underanvänt verktyg som du kan använda för att:

 • Träna medarbetare på ett effektivare sätt
 • Eliminera missförstånd
 • Skapa processer som gör att ni sparar tid
 • Minimerar risken för kostsamma misstag.

Visa empati

När det kommer till att leda på distans är misstänksamhet ett vanligt problem. 

Då är  det någonting fullständigt avgörande att kunna visa tillräckligt med empati för att kunna inse att de kommer att kunna ta ansvar.  

Faktum är att jag skulle säga att empati är en av de mest grundläggande saker när det kommer till att bli en bra ledare. Utan det kommer inte människor vilja följa dig.

Oavsett om det handlar om att visa vilken plats de har i er vision, eller att kunna se vad de faktiskt är som dina medarbetare söker i jobbet så är det upp till din empati. 

Men när det kommer till att leda på distans blir det extra viktigt. Det är nämligen lätt att erat förhållande blir väldigt kallt när ni enbart kommunicerar genom skärmar. Då kräver det empati till en större nivå en annars.

Mät olikas anställdas arbetstid samt resultat

Om olika anställda uppnår samma resultat på olika tid, så innebär det att någon av dem gör jobbet effektivare. Detta är någonting du kan använda dig av för att göra hela ert team mer produktivt. Sättet du gör det på är genom att med hjälp av den informationen sätta upp system som gör så att alla dina medarbetare kan arbeta på effektivast möjliga sätt.

Tar de mer effektiva medarbetarna korta raster som tillåter dem att fokusera bättre? Avklarar de alla korta uppgifter direkt vilket gör att de inte stannar kvar i deras huvud och stör deras fokus? Oavsett vad det är som de gör kan resten av ditt team ha mycket att lära av dem. 

Detta är dock ingenting som du kommer att kunna få reda på om du inte har ett system som mäter de olika anställdas arbetstider och resultat. Därför är det avgörande att du gör det. Dock är en sak viktig att poängtera… Folk är olika, en sak som funkar för någon behöver inte göra det för alla.

Anpassa efter olika tidszoner

Om du anställer folk från olika tidszoner är det viktigt att du anpassar dina möten därefter. Detta kanske inte låter som någonting stort. Det är inte avgörande. Dock är det fortfarande någonting som kan leda till problem om flera anställda behöver gå upp mitt i natten för att ha Skypemöte. Då är det bättre att ni anpassar det på så sätt så att ni istället har 2 möten i veckan så att alla iallafall kan delta vid ett av mötena.

Skapa system

System är någonting som du inte bara bör utnyttja om du leder på distans. I nästan alla organisationer kan system och checklistor leda till ökad produktivitet. Här är några av de största fördelarna:

 • Friar upp dina anställdas mentala bandvidd till annat som är viktigare.
 • Raderar stressen över huruvida de missat någonting i processen
 • Gör att genomförandet blir lättare och snabbare eftersom att ingen tid behöver läggas på att tänka på vad som ska göras.
 • Minskar risken för att det uppstår några allvarliga fel.
 • Skapar en snabbare lärokurva för nyanställda
 • Gör så att du behöver lägga mindre tid på att managa och därmed kan lägga mer tid på viktigare aktiviteter.

Ja fördelarna är många med att ha effektiva system. Dock uppkommer ofta en vanlig invändning mot att systematisera saker. Det är att det skulle göra oss mer statiska. 

Anledningen till det är att det nu bara är ett system som följs utan något egentligt ifrågasättande vilket därmed inte leder till någon utveckling. Detta är inte det rätta sättet som systematisering bör ske på.

Några viktiga saker när det kommer till system och checklistor är att det måste vara ett ramverk, inte satt i sten. Detta innebär med andra ord att det är fritt fram för anställda att ändra systemen för för att på så sätt kunna göra de så effektiva som möjligt. Dessutom kommer det att då bli lättare att anpassa systemen efter vad som passar varje anställd bäst.

En annan vanlig invändning när det kommer till system är att det förstör kreativiteten inom organisationen. Detta kan inte vara längre från verkligheten. Genom att ha system för alla de saker som är mer monotona kommer du ha mer energi över som du kan använda till de mer kreativitetskrävande uppgifterna.

Gör ni detta kommer du inte lägga tid på att tänka på dessa enklare saker. Då kan du rikta din energi på den större bilden om hur du kan växa företaget. Detta är dock inte någonting som är möjligt om ni hela tiden går runt med stress över huruvida någonting verkligen kommer att bli gjort. Därför är det fullständigt avgörande att ni har system som hjälper med detta.

Men varför är system så viktiga när det kommer till att arbeta på distans?

Jo anledningen till detta är enkel… eftersom att ni inte ses dagligen så kollar ni inte av alla de små sakerna med varandra. Detta gör att det lätt kan skapas stress över huruvida en anställd verkligen har gjort allt som behövs göras om det inte finns klara steg.

360 reviews 

Detta kan vara ett bra alternativ när du leder en organisation på distans. Anledningen till detta är att det inte sker det där naturliga mötena där anställda kommer till dig och klagar. 

Därför är 360 reviews någonting som kan vara ett riktigt bra alternativ. Anledningen till det är de då låter olika anställda ge en sammansatt bild över deras syn på varandra. Samtidigt ger det även feedback på vad hen skulle kunna göra bättre. Dock finns det samtidigt nackdelar. Helt enkelt passar den inte inom alla organisationer. I den här artikeln från The Balance Careers får du en full överblick över allt du behöver tänka på innan du implementerar den i ditt system.

Fira tillsammans

Detta är en av de viktigaste sakerna för att kunna skapa en stark sammanhållning inom ditt team. Många företag som har anställda på distans gör inte det. Detta leder till att det inte alls blir en så stark laganda som det skulle kunna vara. 

Därför är detta någonting som jag verkligen skulle rekommendera dig att göra. Oavsett om det handlar om en virtuell after work eller vad ni än väljer att göra så kommer det att stärka er teamkänsla.

Ses live 

Ja du har ett team som du leder på distans med alla fördelar som det för med. Dock skulle jag rekommendera dig att ni iallafall minst 1 gång om året ses live i ett par dagar. Detta kommer att göra er sammanhållning så mycket starkare eftersom att ni faktiskt får träffa varandra på riktigt och därmed lära känna varandra bättre.

För att sammanfatta det.

Problem med att leda på distans

 1. Det är svårare att skapa sekt på distans
 2. Distansarbete har visat sig vara mer produktiva än andra
 3. Tillitsbrist

Fördelar med att leda på distans

 1. Dina anställda behöver inte fokusera på pendling
 2. Distansarbetare har visat sig vara mer produktiva än andra. Anledningen till det är följande:

 • Det blir lättare för dina anställda att koncentrera sig.
 • De vill visa att de kan hantera previlegiet de har blivit tilldelade
 • De mår bättre och anställda som mår bra är mer produktiva.
 • Chefen ser dem inte vilket gör att de behöver visa att de jobbar via resultat.

 1. Du sparar pengar
 2. Dina anställda håller sig lojala till en högre grad
 3. Du är inte begränsad till att enbart anställa där ni är verksamma

Vad du behöver göra för att få det att funka

 1. Kommunicera mer
 2. Använd video mer
 3. Ha regelbundna möten
 4. Dubbelkolla och se till så att er kommunikationen verkligen är tydlig
 5. Skapa en ersättare till kaffemaskinen
 6. Använd screenrecordings
 7. Visa empati
 8. Mät olikas anställdas arbetstid samt resultat
 9. Anpassa efter olika tidszoner
 10. Skapa system
 11. 360 reviews 
 12. Fira tillsammans
 13. Ses live

Om du gillade den här artikeln se till att spana in den här om att motivera medarbetare på bästa möjliga sätt.

 

Andrew Carnegies 29 Ledarskapsprinciper

Andrew carnegie är en av 1900-talets största ledare

Andrew Carnegies 29 Ledarskapsprinciper

Andrew carnegie är en av 1900-talets största ledare

Hur kunde en arbetarpojke utan någon utbildning bli den rikaste Amerikanen någonsin?

Andrew Carnegie föddes i en fattig arbetarfamilj år 1835 i Dunfermline, Skottland. 

Om man hade sett på situationen då så hade man inte på något sätt kunnat se att han skulle bli någonting stort. Så hur lyckades han med detta? Jo det hela började när Andrew vår tolv år och hans familjen emigrerade på grund av svälten i Skottland.

Där bosatte de sig i Pittsburgh Pennsylvania. När han var 13 år gammal började han att jobba som bobbins boy. Detta var pojkar som jobbade på textilfabrikerna under 1800 och början på 1900 talet. Hans lön på fabriken var $1.20 i veckan för 70 timmars arbete. Detta var ett extremt  farligt jobb som orsakat  många dödsfall.

Bobbin boy - Wikipedia

Familjen hade inga pengar till att att kunna erbjuda en skolgång till honom men han var en hårt arbetande pojke och hans mamma hade större planer för honom. Hon upprepade ständigt för honom vilken förödmjukelse hon kände över hur misslyckad hans pappa var och att hon ville ha återupprättelse genom hans framgång.

Som 16 åring lyckades Andrew skaffa sig ett nytt jobb som telegrafist och och sekreterare. Det var här som han verkligen kunde visa sin potential genom sin snabba fattningsförmåga. Detta gjorde att fick jobba sida vi med Tom Scott som var en av de största entreprenörerna under den här tiden.

Tom skulle bli den personen som lärde Andrew att gör affärer. Som 20 åring började Carnegie arbete i järnvägsindustrin. Där såg han hur järnvägsindustrin var på väg att gå från att vara i huvudsak järn till att bli stålbaserad. Detta var en möjlighet Andrew tog till vara på. År 1875 öppnade han sin första stålfabrik och hade som mål att ta över hela stålindustrin. Detta var ett stort mål men genom att hela tiden fokusera på att vara så effektiv som möjligt och genom att köpa upp konkurrenterna lyckades han.

År 1903 sålde han sitt imperium till JP Morgan för 480 miljoner dollar. Detta var under tiden 2.1% av landets BNP något som skulle motsvara 372 miljarder dollar i dagens värde.

Efter försäljningen av sitt företag la han resten av sitt liv på att skänka sina pengar till välgörenhet. Hans välgörenhetsprojekt har bland annat gett upphov till upptäckten av insulinet och byggandet av över 2500 offentliga bibliotek.

Men vad var det som fick Andrew Carnegie att gå från en fattig arbetarpojke till att bli den rikaste amerikanen någonsin?

Jo här har jag samlat alla delarna i det som la grunden till Andrew Carnegies ledarskap, låt oss börja med nummer 1 nu!

1. Att ha en mening bakom det du gör.

“The adoption of a major purpose and a definitive plan for attaining it.”

Andrew Carnegies var sen han var ung att ge sin mamma återupprättelse för sin pappas misslyckande. Detta var någonting som han var beredd att offra allting för att kunna uppnå.

Att ha en klar mening är det som kommer att vara skillnaden mellan att du ger upp och att du väljer att fortsätta även fast allt talar emot dig. Din mening är det djupaste du kan gå när det kommer till vad du vill. Det är utifrån din mening som du lägger fram din vision och det är utifrån visionen du sätter dina mål. Om du frågar 100 personer vad deras mening är så skulle med största sannolikhet ingen av dem att kunna komma med ett svar.

Om du inte ens kan svara på vad meningen bakom vad du gör är hur ska du då kunna vet att du går åt rätt håll? Kort Svar: Det kan du inte.

Så vad ska du då tänka på när det kommer till att definiera din mening?

Du måste släppa dina tankar om att det ska vara inom en rimlig nivå. Då kommer inte din mening att inspirera dig såpass mycket att du kommer att fortsätta att jobba när allt talar emot det.

Det måste vara något som du vill göra. Inte någonting som någon annan tycker att du ska göra eller någonting som är någonting som samhället tycker att du ska göra. Då kommer det inte att vara någonting du kommer att kunna gå igenom all väder för att fullfölja.

2. Skapa en “Master-mind alliance”

“That which a man can accomplish with is own efforts is negligible confined in the main to the bare acquisition of the bare necessities of life.”

Detta är svaret på hur Andrew Carnegie kunde bli en av de mest framgångsrika individerna någonsin utan att ha någon utbildning. Han visste hur han skulle göra för att använda sig av andra personens kunskap.

Skapa ett team av folk som har det du saknar oavsett om det är tekniska färdigheter, kunskap eller resurser. Ingen stor ledare har lyckats med att uppnå någonting själv och det viktigaste en ledare kan göra är att välja rätt personer till sitt team.

3. Gå den där extra milen.

“The habit of going the extra mile, the habit of doing more than one is paid for and doing it with a positive attitude this habit on the part of a leader inspires unselfishness on the part of his followers.”

Att gå den extra milen är en av de viktigaste saker för at bli en bra ledare

Det var detta som tog Carnegie från att jobba på en textilfabrik för 1.20 dollar is timmen till att jobba sida vid sida med en av landets främsta affärsmän. Möjligheterna som Andrew fick skulle få många att säga att han hade en extrem tur men då de missar en sak…

Han skapade möjligheterna genom att ständigt göra det där lilla extra och… Han var förberedd varje gång möjligheterna kom hans väg. Detta särskiljde honom från alla andra. När de kände att dem hade gjort allt som behövde göras gjorde han det där extra.

För att kunna få respekt av dina medarbetare måste du leda med exempel. En av de viktigaste sakerna du kan gör då är att kämpa vidare när alla andra har gjort “tillräckligt”.

4. Du måste vara självgående.

No one can go very far without relying largely upon his own effort, his own initiative, his own judgment.

Om du inte kan kontrollera dig själv kommer du inte att kunna kontrollera andra. Som ledare kan du inte behöva bli motiverad, du måste vara den som motiverar dina anställda och tar dem genom kriser.

5. Ta initiativ.

Gör saker utan att någon visar dig vad du ska göra utan att någon säger åt dig vad du ska göra. Detta är något som kommer att krävas för att du ska kunna bli en en bra ledare. Du kommer att stå inför osäkra situation där det inte finns någonting självklart som du ska göra.

6. Våga tänka bortom vad som redan har gjorts.

“Able leaders must eternally seek new and better ways of doing things. They must be on the lookout for new ideas and new ways to attain the object of their labors”

Om det inte hade varit för Carnegies uppfinningsrikedom så hade han inte kunnat se möjligheterna som fanns i stålindustrin.

Om du alltid utgår ifrån vad som redan har gjorts så kommer du att få exakt samma resultat som alltid har gjorts. Därför är det avgörande att du föreställa dig vad som skulle kunna göras utan att tänka att det är omöjligt. Detta betyder inte att du inte ska lära dig ifrån vad som har hänt, det är någonting som är fullständigt nödvändigt.

Men…

Du kan inte stanna i att bara tänka på det som har hänt, då svälter du ihjäl.

7. Ha entusiasm riktad mot ett tydligt mål

“Enthusiasm is contagious, as is also lack of enthusiasm”

Oavsett om du har en dålig dag eller om någonting pågår i ditt privatliv så har du inte det privilegiet till att låta det påverka din entusiasm som ledare. Du måste hålla lågan upp eftersom att din entusiasm kommer att påverka hela ditt team.

8. Tänk logiskt.

“Able leaders take nothing for granted without a sound reason, the make it hteir business to make to get tha facts before forming judgement”

Precis som när det kommer till investerare så investerar de bästa i världen logiskt. Warren buffet säljer inte sina aktier för att han “känner sig orolig”. Han köper inte aktier när han hör om vilka “möjligheter det finns nu”. 

Exakt samma sak gäller när det kommer till att leda ett företag. Du kommer inte kunna bli framgångsrik genom att bara gå på “känsla”. Ofta är det som inte känns bra det absolut bästa du kan göra och det som känns bra en fälla. Du måste kunna skilja på vad som är ett riktigt hot och en riktig möjlighet och vad som inte är det. 

Detta är någonting som du inte kommer att kunna klara av direkt du kommer att fatta fel beslut och lära dig ifrån dem.

9. Koncentrera dina insatser

“The jack of all trades are seldom good at any, Concentrated effort gives man power that could be attained in no other way”

Om du vill bli en framgångsrik ledare är det avgörande att du koncentrerar din insatser. Detta betyder att du inte kommer att kunna göra 10 olika saker. Du kommer att behöva hålla dig till de 20% som ger dig 80% av resultaten. För att kunna utvärdera vad som kommer att kunna ge dig störst resultat kan du göra följande övning:

Studera din din att göra lista och kalender.

Skriv sen upp de 3 aktiviteterna som ger störst resultat och sen outsourcar och delegerar du resten.

Med tiden kommer det att komma problem som du behöver hantera och andra uppgifter därför är det viktigt att du gör den här övningen minst en gång i kvartalet. Var sedan noga med att hålla löftet gentemot dig själv.

10. Dra nytta av dina motgångar.

“Examine the record of the truly great leaders in all walks of life and you will discover that their success is in exact proportion to their mastery of failures”

Du kanske har hört citatet från Nelson Mandela “I Never Lose I Either Win Or Learn”. Detta är sant dock så måste du verkligen lära dig av dina misstag för att kunna göra det. De flesta gör inte det dem gör samma misstag om och om igen.

Så för att du ska kunna dra nytta av dina misstag är det avgörande att du sätter dig ner och tänker vad hade jag kunnat göra annorlunda och skriv sedan ner det.

11. Förmågan att kunna fatta snabba och definitiva beslut.

“The man who can’t make up his own mind has little opportunity to induce others”

Det var detta  som gjorde att Andrew Carnegie kunde gå från att vara telegrafist till vara Tom Scotts högra hand. Detta var en förmåga som gjorde honom mer värdefull en många män med mycket längre utbildning än honom.

Detta handlar inte om du ska vara impulsiv. Det handlar om att kunna fatta beslut även när det inte känns bra. Det handlar om att kunna ta chanserna du får och inte låta dem flyga förbi dig.

Den som inte kan fatta klara besluta kommer ha väldigt svårt att få andra att följa honom. Om detta är någonting som du har problem med så är det bästa jag skulle kunna rekommendera dig att göra att fatta beslut när det gäller småsaker. Detta kan tex vara att när folk frågar dig om råd kom inte med ett förslag kom med ett beslut istället.

12. Ledare är lojala.

“Loyalty begins with loyalty to oneself it extends to ones associates in business this loyalty breaths contempt no one can succeed that bites the hand that feed them.”

Få saker är svåra att vinna tillbaka som tilliten till någon. Eftersom att ledarskap bygger på att någon ska följa dig så måste de lita på dig.

14. En ledare måste ha tilltro till sig själv.

Dina medarbetare märker om du inte har någon tilltro till dig själv, och de kommer inte att se dig som en ledare då oavsett vilket titel du har.

Att ha tilltro till dig själv kommer att behövas i allt du göra som ledare oavsett om det är att fatta svåra beslut, eller att övertyga din medarbetare. 

15. Självdisciplin

“The man who can’t control himself never can control others”

Den som inte kan kontrollera sig själv kommer aldrig att kunna kontrollera andra. Självdisciplin är första steget om du ska kunna uppnå någonting som ledare. Du måste ha disciplinen till att pusha dig själv när inte känns bra oavsett om du är trött eller rädd.

16. Uthållighet

“Most men are good starters but poor finishers. The man who gives up at first sign of opposition never goes very far in any undertaking.”

Carnegie säger att de flesta är bra på att starta saker men dåliga på att avsluta. Om du ger upp efter första motgång kommer du aldrig att komma någon vart. Det är detta som skiljer personer som lyckas med något och dem som inte gör det. En stor del av dem som har lyckats med stora saker har haft väldigt bra anledningar till att ge upp. För att kunna ha den här ihärdigheten säger Carnegie att du måste vara besatt av att uppfylla din mening.

17. Behandla dina anställda rättvist

“The habit of playing favorites are destructive to leadership. Men responds best to men who deal with them justly, especially when they are dealt with fairly in higher positions of authority.”

Detta  betyder inte att du inte ska uppmärksamma personer som arbeta hårdare än alla andra. Att inte ge den person extra uppskattning är inte heller rättvist. Att vara rättvis handlar om att döma alla dina anställda utifrån en likartad grund.

18. Tolerans och ett öppet sinne.

“The man with closed mind does not inspire confidence of his associates”

Har du inte ett öppet sinne kommer du inte heller att kunna se de möjligheterna som finns framför dig. Att ha ett öppet sinne är ingenting enkelt tvärtom är det en av de absolut svåraste sakerna du kan utveckla.

Confirmation Bias gör ständigt så att vi söker saker som kan bekräfta våra förutfattade meningar samtidigt som vi stöter bort information som bryter mot de.

En studie i USA gjordes där man visade en grupp med människor 2 olika artiklar. Den ena av dem handlade om att klimatförändringarna inte är riktiga och den andra om att situationen är mycket värre än vad man tidigare har trott.

Det intressanta var att man kunde se att den delen i gruppen som inte trodde på klimatförändringar enbart valde att förkasta artikeln om att klimatförändringarna är värre än vad man har trott. Samtidigt som den bara stärkte dem som trodde på klimatförändringarnas synvinkel.

Exakt samma sak hände när man visade artikeln om att klimatförändringarna inte är riktiga då förkastade de som trodde på klimatförändringarna informationen medans de som trodde på att klimatförändringar bara blev mer säkra.

Så vilken slutsats kan vi dra av detta? Jo att vi inte alls är så öppna för nya ideer som vi tror utan är bara öppna för de ideerna som går i linje mot vår världsbild.

Men…

Om du lyckas bemästra detta så är det någonting som gör att du kommer att kunna se möjligheter där ingen annan gör det. Du kommer även att kunna få det mycket lättare när det kommer till att hantera konflikter eftersom att de flesta slutar lyssna för att förstå den andra personen när man blir osams med någon. Utöver det kommer du att kunna fatta mer logiska beslut och få kunna undvika onödiga risker.

19. Lyssna mer än vad du pratar

“The man who knows his business knows the importance of hearing other man’s views. Perhaps we are equipped with 2 ears, 2 eyes and only one tongue that we may hear twice as much as we speak”

Att lyssna är fullständig avgörande när det kommer till allt från konflikthantering, till att förhandla till att kunna förstå dina medarbetare. De flesta människorna lyssnar inte för att förstå den andra personen. 

Utan de lyssnar bara för att kunna hitta rätt sak att säga tillbaka. Men om du inte förstår personen kommer du inte hitta rätt sak att säga. Du måste lyssna på personen för att se vad det är den personen vill ha. Om du vet det kommer du att ha det mycket lättare att få med dig personen när det kommer till att göra det du vill.

20. Förmågan att kunna ta kritik

“The man who flares up with resentment when his work is criticized will never become a successful leader, real leaders can take and they make their business to do so”

Om du är den personen så är detta någonting som du verkligen måste jobba på du kommer inte att kunna bli en framgångsrik ledare om du inte lär dig att ta kritik. Detta betyder inte att du ska ta skit från folk. Men du måste kunna lyssna när någon kritiserar dig för att kunna utvecklas.

När du lärt dig att ta feed, är nästa som steg om du verkligen vill kunna hitta utvecklingsmöjligheter på effektivast möjliga sätt att använda dig av aktiv feedback. Detta innebär att du istället för att vänta på feedbacken letar efter det. Detta kan tex handla om hur någon reagerar på något du säger eller något du gör. Va uppmärksam, fråga om du är osäker och håll en aktiv självrannsakan.

21. Att kunna kontrollera sina vanor.

“The man who has no control over his appetites will have very little control over other people.”

Detta är grunden i att om du ska kunna leda någon annan så måste du börja med att kunna leda dig själv. Du måste kunna kontrollera dina vanor oavsett om det är att inte dricka för mycket, över ätande eller andra vanor.

22. Uppriktighet

“Subterfuge who misleads is a poor crudge to lean a pon and is a one that able leader does not use”

Detta innebär att en riktigt bra ledare måste ha en etisk grund att stå på. Han kan inte försöka vilseleda sina följer för kortsiktig vinning. Detta är någon som alltid kommer att slå tillbaka på dig.

Va ärlig och uppriktig aways.

23. Familjaritet med vilka motiv som driver människor.

“The man who doesn’t understand the natural motives to which man respond will not be a successful leader”.

Detta betyder att du måste kunna veta vad det är som driver människor. Vet du inte det kommer du att ha en väldigt svår tid när det kommer till att övertyga folk. Detta är en av de vanligaste anledningarna till att det finns så många dålig chefer.

Antingen har de fastnat i idén om att de ska behandla alla anställda lika eller så är de inkompetenta när det kommer till att kunna se vad som driver människor.

Om du vet vad som driver en person så kommer det att bli enkelt för dig att kunna leda honom.

24. Du måste ha en tillräckligt attraktiv personlighet.

“Sound leadership is based on effective salesmanship, the ability to be sympathetic and make one self pleasing to others.”

Är du obedräglig kommer du aldrig att kunna bli en bra ledare detta kanske funkat för slavdrivare förr i tiden men inte idag.

Detta betyder inte att du ska vara bästa polare med dina medarbetare. Det är det avgörande att du hittar balans som ledare.

25. Förmågan i att kunna ta ansvar för sina underordnades misstag.

“Nothing destroys the capacity of leadership quicker than the habit of shifting the responsibilities to others”

Om du inte tar fullt ansvar för allt du gör kommer du inte att kunna utvecklas. Du måste våga se dina egna misstag för att kunna ändra på dem. Att ta ansvar för allt kommer att ge dig mycket mer kraft över situationer än vad du tidigare trodde var möjligt. Varje gång någonting händer oavsett om det är att någon sviker dig, eller att börsen vänder eller vad än är, fråga dig själv: 

Vad hade jag kunnat göra annorlunda?

26. Vanan av att kunna ge andra erkännande om de har gjort ett bra jobb.

“Men will often work harder for friendly recognition for their merits than they will for money alone, a pad on the back denotes confidence.”

Om du vill ha motiverade anställda är bland det viktigaste du kan göra att uppmärksamma deras framsteg.

Om ni gör en vinst få de anställda att förstå att detta var något som ni gjorde tillsammans. Detta kommer att både skapa en starkare sammanhållning ibland er och gör så att dina anställda kommer att känna sig mer motiverade.

Om du ger dina anställda erkännande när de har gjort något bra kommer dem även att vara mycket mer villig att lyssna på  kritik som du  ger.

27. Vanan av att applicera den gyllene regeln i alla mänskliga relationer.

Att behandla alla människor med respekt är ett måste om du ska bli en omtyckt ledare oavsett inom vad det är. Detta innebär inte att du inte ska vara hård eller att du inte ska sätta förväntningar på dina medarbetare. Det innebär att du ska behandla dina anställda rättvist detta går tillbaka tillbaka till nummer 17.

29. Vanan av att sätta det viktigaste först.

Att kunna koncentrera sig på en sak åt gången är avgörande för att du ska kunna vara så effektiv som möjligt. Genom att du lägger den energi på fel aktivitet kommer det att göra mer skada än nytta. Du måste kunna se vilka aktiviteter som kommer att ta dig närmare ditt mål. 

En sak du kan gör för att hitta den aktiviteten är att du skriver upp alla arbetsuppgifter du har, sen utvärderar du vilka 3 uppgifter som hjälper dig mest att ta dig närmare dina mål. 

En annan aktivitet som du kan använda i vardagen är Eisenhower Matrix.

Sammanfattning

Andrew Carnegie är helt klart en av de största entreprenörerna någonsin. Att han kunde både resonera logiskt men också fatta beslut fort var någonting som gjort att kunde ta vara på möjligheter samtidigt som han minimerade risker. Detta är han principer:

1. Att ha en mening bakom det du gör.

2. Skapa en “Master-mind alliance”

3. Gå den där extra milen.

4. Du måste vara självgående.

5. Ta initiativ.

6. Våga tänka bortom vad som redan har gjorts.

7. Ha entusiasm riktad mot ett tydligt mål

8. Tänk logiskt.

9. Koncentrera dina insatser

10. Dra nytta av dina motgångar.

11. Förmågan att kunna fatta snabba och definitiva beslut.

12. Ledare är lojala.

14. En ledare måste ha tilltro till sig själv.

15. Självdisciplin

16. Uthållighet

17. Behandla dina anställda rättvist

18. Tolerans och ett öppet sinne.

19. Lyssna mer än vad du pratar

20. Förmågan att kunna ta kritik

21. Kunna kontrollera sina vanor.

22. Uppriktighet

23. Familjaritet med vilka motiv som driver människor.

24. Du måste ha en tillräckligt attraktiv personlighet.

25. Förmågan i att kunna ta ansvar för sina underordnades misstag.

26. Vanan av att kunna ge andra erkännande om de har gjort ett bra jobb.

27. Vanan av att applicera den gyllene regeln i alla mänskliga relationer.

29. Vanan av att sätta det viktigaste först.

Om du gillade den här artikeln så kommer du älska vår artikel om Napoleons ledarskap

Hur du sätter mål och faktiskt uppnår dem

Sätta mål är en konst och en vetenskap, här är en bild på en piltavla för att illustrera kraften i att ha ett mål

Hur du sätter mål och faktiskt uppnår dem

Sätta mål är en konst och en vetenskap, här är en bild på en piltavla för att illustrera kraften i att ha ett mål

“Mål är onödiga att sätta eftersom att de ändå bara leder till besvikelse…”

Om du känner så är du inte den enda. Studier visar att bara 8% av alla nyårslöften uppfylls.

Men måste det vara så?

Ja det måste det. Är inte målet du försöker uppnå svårt så så är det ingenting du kommer att utvecklas av. 

Även fast något är svårt att uppnå kan du gör några saker för att 10 dubbla dina chanser att lyckas.

Jag kommer snart att visa dig hur du ska göra. 

Målsättande är avgörande om du vill ha motiverade anställda. Om ni inte har något att sträva efter kommer ni inte att kunna hålla lågan upp när det blir skarpt.

Om du inte har tydliga mål har du inte heller någon kompass som visar dig vad som faktiskt tar dig framåt och vad som bara får dig att känna som att du tar dig framåt.

“Men jag har ju satt mål men inte uppnått dem?”

Hur ett SMART MÅL ska vara.

Specifikt

Ett misstag som många gör är att de sätter vaga mål.

Det är mycket svårare för dig att kunna se vagt mål inträffa.

Och att kunna se dig själv uppnå målet är avgörande för att hålla lågan uppe när du är i en svår situation.

Det är lätt att hamna i fel riktning med vaga mål.

Så hur tydliga ska målen vara?

Dina mål ska vara så tydliga att ett litet barn ska kunna berätta för dig hur långt ifrån du är att uppnå det.

Här är några frågor som du ska ställa dig själv för att avgöra om målet är tillräckligt specifikt:

 • Vad vill jag uppnå?

 • Hur ska jag göra för att uppnå det?

 • Vad kan vara utmaningar som kan hindra mig från att uppnå det?

 • Varför är målet viktigt?

 • Vad behövs för att jag ska kunna uppnå det?

 • Fråga också dig själv 3 gånger hur kan jag göra målet tydligare?

EXEMPEL: Om ditt mål är att din inkomst så har du en önskning eftersom att det inte är någonting specifikt. Är ditt mål däremot att du vill ha en årsinkomst på 1 miljon kronor då har du ett specifikt mål.

Mätbart

“What gets measured gets improved” – Robin Sharma.

Om ditt mål inte är mätbart är det omöjligt för dig att veta om du är på rätt spår och om du ligger i fas med din planering.

Eftersom att du inte vet var du ligger till är det lätt att du känner att du inte göra några framsteg.

Detta kanske är sant men man behöver kunna mäta processen för att veta det.

Det bästa sättet att kunna klargöra hur långt du har kommit är att bryta ner din mål till delmål.

Attainable

Att målet du sätter ska vara nåbart är någonting som ofta har misstolkats till att man inte ska sätta stora mål. Detta är exakt 180 grader ifrån hur det egentligen är. Du ska sätta stora mål men du ska inte sätta korkade mål. 

Ett exempel på ett oklokt mål är att du driver en liten klockaffär och sätter som mål att du göra smartklocka som ska konkurrera ut applewatch inom ett halvår. Eftersom att du bara har 3 anställda som helt saknar kunskap om produktutveckling och marknadsföring så har du inte resurserna till att uppnå målet. 

Det är exakt det som är meningen med den här delen av processen.

Att du ska se vilken kunskap, vilka människor och vilka resurser som skulle krävas för att uppnå målet

Detta ger dig en bra inblick i vad du behöver börja med. Det är dumt att försöka klättra upp för en vägg i timmar när du kan lägga första 20 minutrarna på att hämta en stege.

Relevant

Att målet ska vara relevant innebär att det ska vara någonting som ligger i linje med dina långsiktiga mål eller din långsiktiga vision.

Ett exempel på att ett irrelevant mål är att du sätter målet att du ska kunna springa 100 meter på 13 sekunder, eftersom att du vill kunna springa ett maraton längre fram i tiden.

För det första kommer det inte ens hjälpa dig och är därför mest en distraktion för dig.

För att se till att målet du sätter verkligen är relevant, svara på dessa frågor:

Är målet värt uppoffringarna?

Matchar det här målet våra behov?

Ligger målet linje med min vision?

 

Tidsbetämt

Att sätta tidsbetämda mål är en viktig del av att sätta mål är, här är en bild på ett timglas

Har du någon gång haft en deadline och inte gjort någonting förens det är en dag kvar. Då dunkar in och jobbar för hela ditt liv för att få det klart. 

 

Att skjuta upp saker är ett problem som många av oss har och en av de vanligaste orsakerna till prokrastinering är just att du har för mycket tid.

 

Detta kallas för  parkinsons första lag och innebär att en uppgift kommer att ta så mycket tid som du ger uppgiften. 

 

Detta betyder alltså också att om du inte har någon tidsbegränsning så är risken stor för att du inte kommer att få det gjort.

Stretchmål

när det kommer till att sätta mål är stretchmål samma sim att sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna

Stretchmål är målsättningsdefnitionen av att sikta på månen och nå trädtopparna. Det som är meningen med ett stretchmål är att sätta den pressen på dig som du behöver för att att kunna uppnå din fulla potential. Eftersom att det nästan alltid kommer att krävas mer energi, ansträngning och resurser än vad du tror ökar du chanserna till att faktiskt uppnå det ursprungliga målet genom att förstora det. 

 

En vanlig invändning mot stretchmål är att dina anställda lätt kan se dem som hopplösa och omöjliga att uppnå om de är för stora. Detta är dock sällan någonting som har med själva målet att göra utan har mer att gör med din förmåga som ledare att sälja din vision.

 

Om du tänker att dina anställda kommer att tycka att du är galen för att du har för stora mål. 

 

Tänk då när Henry Ford skulle utvecklade V-8 motorn. När de hade lagt fram skissen för motorn på papper så sa flera av hans anställda att det kommer att vara fysiskt omöjligt att ta fram en 8-cylindrig motor ur en enda del.

 

Ford sa “gör det ändå”

 

“men” svarade de “det är omöjligt”

 

“Sätt igång och stanna på projektet tills ni har lyckats” svarade Ford

 

De anställda satte igång, det fanns inte mycket mer att göra om de ville vara kvar som Fords personal.

 

6 månader gick och ingenting hände, ytterligare 6 månader gick och de hade ännu inte kommit med några framsteg. 

 

De anställda försökte med allt de kunde för att kunna genomföra Fords idé men det verkade som det verkligen var omöjligt.

 

I slutet av året kollade Ford hur det gick för männen men ännu hade de inte gjort några framsteg.

 

Då sa ford “sätt igång jag vill ha det och jag ska ha det”.

 

En kort tid efter så lyckades männen mirakulöst att utföra det som de tidigare hade påstått var omöjligt.

 

Detta blev en succe som gav dem ett övertag över konkurrenten General Motors.

 • Så vad kan du lära dig från den här historien:

1. Att sätta stora mål känns bara hopplöst om du inte är 100% bestämd på att du ska klara det.

 

2. För att du ska kunna uppnå dina mål så är det viktigaste att du är ihärdig och inte slutar när det börjar kännas hopplöst.

 

Det finns dock en del saker du kan göra för att få ditt mål att kännas mindre överväldigande, här kommer de.

 

Bryt ner dina mål

 

Anledningen till detta är att ju mindre du kan bryta ner målet ju klarare kommer du att kunna se hur du ska göra för att uppnå det. 

 

Om ditt mål är att tjäna 1 miljon på ett år så kanske det känns överväldigande. Genom att du då bryter ner det till vad du du behöver tjäna varje månad så kommer du att få en högre klarhet. Nu vet du att du behöver att tjäna 83300 kr i månaden nu har du med andra ord ett månadsmål. Om du nu delar ditt månadsmål på 4 kommer du att få 20800 detta är ditt veckomål och om vi delar det på 7 kommer du att nu få ditt dagliga mål som 2770. 

 

Nu behöver du bara att fokusera på att uppnå ditt dagliga mål så kommer resten att lösa sig själv.

 

Det är stor chans att du kommer att tycka att det känns jobbigt att ha dagsmål. Anledningen till det är att du nu måste hålla dig själv ansvarig varje dag. Det är ju så mycket enklare att bara ha ett nyårslöfte som du håller i en vecka och sen helt glömmer av. Men det är exakt detta som gör det så effektivt att bryta ner dina mål.

Skriv ner ditt mål 

 

Om du är den typen som tänker att du kommer ihåg dina mål så bra i huvudet så måste jag be dig att tänka om. Studier visar nämligen att personer som skriva ner sina mål har 42% högre chans att uppnå dem.

 

Se dina mål 

 

Efter att du har skrivit ner dina mål är nästa steg att du har ditt mål någonstans där det är synligt varje dag.

Varför är det då så viktigt att se dina mål varje dag?

 

Anledningen till det är att det håller dig i rätt riktning och ser till så att du inte hamnar på fel spår. Att skriva ett mål som du bara tittar på i början av året och sen aldrig igen är som att du ska åka till ner till spanien men kollar bara kartan först hemma i sverige innan du ska ska åka. 

 

Då är det stor chans att du skulle hamna fel.

 

När du ser dina mål kommer du också att ha en högre motivation. Anledningen till det är att du kommer att se löftet som du gav till dig själv varje dag och kommer inte att vilja svika det.

 

Eller så kommer du snabbar till insikten att du behöver ändra din målbild. 

 

“Deal with reality”

 

Så nu vet du hur du kan sätta mål för att maximera dina chanser att uppnå dem. Om du tyckte att den här artikeln var bra så kommer du älska den här om hur du kan bli mer produktiv och få ut maximalt av din tid.