Vad som gjorde Winston Churchill till en av de största ledarna någonsin

Sir Winston Churchill, en av 1900-talets största ledare

I en studie gjord av PriceWaterhouseCoopers frågades 1330 VD:ar om vilken ledare de beundrar mest. Det skilde sig mycket mellan olika länder. I USA var ledare såsom Abraham Lincoln och Ronald Reagan i topp medans det var Gandhi och Steve Jobs som dominerade internationellt, dock var det en person som låg först av alla oavsett vilket land det handlade om. Detta var   Sir Winston Churchill. 

Och det är inte konstigt att förstå varför. De insatserna som han bidrog med kan till stor del varit anledningen till att vi bor i en demokrati idag. Så vad var det som gjorde honom till en sån enastående ledare? 

Winston va inte född Ledare

Ja den kanske största ledaren någonsin var inte född till det. När han var ung trodde ingen runt omkring honom att han skulle bli något. Han hade inga vänner i skolan, hade absoluta botten betyg och var rätt feg. Detta är motsatsen till vad man tänker på när man hör nobelpristagaren, befälhavaren och premiärministerns namn idag. 

Churchill som liten, han var nämligen född ledare. En sak som var intressant med churchills ledarskap var att han verkligen tränade upp sig till ledare

Så hur förändrades han?

Det första verkar vara pappan Randolphs död, efter det gick han från att vara en av de sämmre eleverna på militärhögskolan till att plugga till sig absoluta toppbetyg. 

Han tränade upp sitt mod

Efter att han hade läst upp sina betyg åkte han till Kuba under självständighetskriget mot Spanien som frilansjournalist. Kort därefter åkte han till Indien där han tjänstgjorde under Mohmandkampanjen i nuvarande Afghanistan samt Mahdistupproret i nuvarande Sudan. 

Chuchill i armén ett ställe där byggde upp sitt mod och sina ledaregenskaper

Detta lär vara tillfällena där han började träna upp sitt mod. Sättet som han gjorde det på var genom utsätta sig för stridernas mest riskabla situationer. Många av hans medarbetare sa till och med att han var på gränsen till dumdristig. 

För att kunna övervinna dina rädslor behöver du inte utsätta dig för att riskera att bli dödad som Churchill gjorde. Du behöver bara göra det till en vana att göra saker som skrämmer dig. 

Senare var Churchill en person som var beredd att ta stora risker ibland kanske på snudd till galna. Några exempel på dessa typer av situationer är när han som 70 år gammal ville delta vid landstigningen i Normandie. De andra soldaterna var i 20 årsåldern och Eisenhower som styrde operation sa att dödssiffrorna kunde bli så höga som 75%. Detta var en stor risk att utsätta en såpass viktig person för, därför övertalade FDR och generalerna honom tillslut till att avstå från att delta. 

Churchill vill visa dem och verkade inte bry sig hur stora faror han utsatte sig själv för. Detta hade vid många situationer kunnat kosta statsmannen livet. Dock är det här modet som gjorde att Nazisterna inte vann andra världskriget. Hade han inte stått fast vid att de inte skulle vika sig när Tyskland hade tagit över Frankrike och London bombades för fullt… 

Ja, då hade världen antagligen inte sett ut som den gör idag. Faktum var att de var många av de brittiska politikerna under den här tiden som pga av rädslan ville att de skulle sig förhandla med Hitler, men Churchill vägrade. 

Hans mod visade sig dock inte bara i kampvilja. Under 1950-talet la Churchill en stor del av sin energi på att försöka mäkla fred mellan Sovjet och USA. Tyvärr misslyckades hans försök då ingen av de ville visa svaghet, trots allt var det någonting som helt klart var före sin tid.

Ett citat som beskriver Churchill vikt av mod är: 

“Courage is rightly esteemed the first of human qualities because it is the quality that guarantees all others”

– Winston Churchill

“If you’re going through hell, keep going”

Detta är ytterligare ett Citat från Churchill och kanske det citat som bäst beskriver den andra lärdomen vi kan dra från Churchills ledarskap. Han hade en uthållighet som få.

Det var knappt någon som gick igenom lika många motgångar under samma tid. Under första världskriget ledde ett stort misslyckande i Gallipoli till att tusentals brittiska soldater miste livet. Detta misslyckande skulle förfölja honom i många år framöver. 

Soldater under andra världskriget, ett tillfälle churchill visade sitt ledarskap samt sina förmågor när det kommer till att hantera motgångar.

Under hela 30-talet var han också helt ute i kylan. Anledningen till det var för det första ett misslyckat införande av guldmyntfot vilket ledde till hög inflation och kraftig arbetslöshet. 

Dock var inte det de värsta, det värsta var att han ständigt blev sedd som krigshetsare. Anledningen till det var att han varnade för Tysklands upprustning och minoritets förföljelse. Trots det var det få som faktiskt lyssnade på honom, folk var trötta på krig och ville ha fred. 

Detta ledde till att han knappt hade något stöd alls i parlamentet och var så gott som helt utfryst hos både det brittiska etablissemanget och folket. Detta gjorde dock inte så att han vek sig, han fortsatte varna för Hitler och 1939 efter att Tyskland hade attackerat Polen var tillbaka som marinminister igen. 1 år efter det valde Tyskarna att anfalla Benelux iochmed detta tappade den dåvarande statsministern Chamberlain nästan allt sitt stöd pga av sitt slappa motstånd mot tyskarna. Då blev churchill Storbritanniens premiärminister efter nästan ett helt decennium kantat av motgång pga att han vägrade ge upp.

Kanske var det omgivningens misstro till honom under barndomen som ledde till förmågan att härda ut motgångar. Oavsett vad det var så var en sak säker, det är ingen färdighet som du enbart kan läsa dig till. För att klara av lidandet måste man ta smärta.

En bombad stad under andra världskriget vilket var en tid där Churchill verkligen visade sitt ledarskap

Han var enastående på att kommunicera

Churchill håller tal, han förmåga när det kommer till att kommunicera var en av de sakerna som hjälpte honom att bli en så stor ledare

Att vara modig och ihärdig är 2 riktigt viktiga egenskaper. Dock var det hans förmåga att kunna föra över dessa egenskaper till hela det brittiska folket som gjorde honom till en av de bästa ledarna någonsin. Så vad var det som låg bakom hans kommunikativa färdigheter?

Han tränade obevekligt

Innan vi går in på vilka specifika tekniker som Churchill använde sig av så måste det här nämnas. Anledningen till det är att han inte heller var född till någon fantastisk talare. Faktum är att han hade talproblem som han blivit retad för större delen av uppväxten.

Dock tränade han hårdare än någon annan. Efter att han hade varit med och stridit vid Mahdistupproret valde nämligen Churchill att satsa på politiken. Detta hade varit en stor dröm för Winston redan sen liten då han hade fått vara med pappan Randolph på jobbet.

Men pga hans talproblem valde han att sätt upp en träningsplan där han ständigt övade på sina uttal och sitt kroppsspråk. 

“The Spanish ships I cannot see for they are not in sight”

Var någonting han ständigt upprepade för sig själv när det inte var någon i närheten. Anledningen till detta var för att träna bort sitt stammande.

Dessutom la han 1 timmes förberedelse för varje minut han höll tal i parlamentet, detta är vad som gjorde honom till den enastående talaren han var.

Han var mästare retoriskt

Eftersom att Churchill var en duktig författare lärde han sig att måla upp bilder med ord. Detta är någonting som han sen tog med sig till talspråket när gav sig in i politiken. Detta är någonting man kan se på han flitiga användande av stilfigurer såsom metaforer, anaforer och liknelser. 

Ett av de mest självklara exemplen på detta är det här talen:

We shall fight on the beaches – Churchill

“We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender”

Blood, toil, tears and sweat – Churchill

“I say to the House as I said to ministers who have joined this government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many months of struggle and suffering.

You ask, what is our policy? I say it is to wage war by land, sea, and air. War with all our might and with all the strength God has given us, and to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy.”

Dessa målande tal var verkligen någonting som hjälpte det brittiska folket och hålla hoppet uppe under det kanske största hotet någonsin. 

Han skapade verklighetsförankring samtidigt som hopp

En sak som du kan se att han gör i de här talen är också att han inte får allt att låta som frid och fröjd. Detta är misstag som många ledare gör och det är inte konstigt varför. 

Vanliga tips när det kommer till ledarskap är att “du inte ska tillåta att det pratas om problem om du inte har en lösning” och att du ska viska det negativa och ropa ut det positiva. Detta kan funka när allt går väl och det bara är mindre problem som till en större del kan få er att tappa momentum än att faktiskt skada er verksamhet.

Så är det dock inte när ni står inför riktiga kriser. Gör du det kommer dina anställda att missta en del av sin tilltro. Detta innebär dock inte att du ska visa hopplöshet inför dina medarbetare. Då kommer den känslan att sprida sig. Du kan se att även fast Churchill säger att han bara har blod, slit, tårar och svett att erbjuda så säger han sen efter det:

“You ask, what is our aim? I can answer in one word. It is victory. Victory at all costs — Victory in spite of all terrors — Victory, however long and hard the road may be, for without victory there is no survival.”

Även fast han visade att situationen var svår klargjorde han samtidigt att det inte var ett alternativ att ge upp. Ett annat bra exempel på det är från en av Churchills största förebilder: Napoleon Bonaparte. 

Strax efter att Napoleon hade lyckats erövra Egypten, lyckades en brittiska flotta ledd av Lord Nelson sänka alla Napoleons skepp. Detta innebar att de var strandsatta i ett land de knappt visste någonting om. När Napoleon fick veta om bakslaget gick han till några av sina män och sa:

“Ni verkar gilla det här stället.”

“Ja” svarade de.

“Va bra för vi har ingen flotta längre”

Sen förklarade han vad som hade hänt.

Allt detta gjorde han med ett stort lugn som visade att detta inte var ett problem som det inte skulle kunna ta sig över. På så sätt kunde han hålla sina mäns moral upp när de skulle lösa situationen. 

Föreställ dig att Napoleon inte hade nämnt det alls. Då hade han tappat förtroendet från sina män eftersom han då inte alls kan veta huruvida han undanhåller dem information eller ej. Men hade han samtidigt reagerat på något sätt i stil med:

“Britterna har sänkt vår flotta, vi kommer inte att kunna ta oss härifrån. Jag vet inte vad vi ska ta oss till, det här är stort problem”

Då hade han inte hjälpt sina män att håll hoppet uppe. Antagligen hade panik utbrutit bland soldaterna. Vissa hade kanske lämnat eftersom att de inte längre trodde att Napoleon skulle kunna hitta en lösning på problemet. Denna förtroendebrist hade lätt kunnat leda till att Napoleon hade blivit avsatt av sina egna.

Så enkelt sagt: möt dina medarbetare i det tillståndet det är i. Var ärlig och försök inte lägga en filt över problemen. Var dock noga med att styra dina känslor, de kommer alltid att överföras till de som följer dig.

Han var villig att förändras

Även fast han var en man med fasta principer och kunde stå upp mot allt och alla om han trodde på sin sak så var han dock även villig att ändra sin ståndpunkt om det behövdes. Ett exempel på detta är Boerkriget dit han åkte som journalist år 1899. Strax efter att de kommit dit greps han och sattes i fångläger. Detta var någonting som den blivande premiärministern tog allvarligt på. Senare ska han ha sagt detta var den period han hatat mest under hela sitt liv.

Genom att hoppa ut genom en liten glugg och sedan klättra över muren lyckades han dock rymma. Senare när Storbritannien höll på att vinna kriget var han dock en av de som var de starkaste förespråkarna för att Boerna inte bör behandlas för illa.

Han menade på att “Vi hade gjort samma sak som dem om vi hade varit i deras situation”. Detta sätt att ändra ståndpunkt även fast han tidigare hade varit fängslad av dem är någonting som kräver stort mod, mycket självinsikt och kritiskt tänkande.

En annan situation som visar på Churchills villighet att kunna förändras var när han 1904 bytte parti. Anledningen till detta var att de konservativa som han tillhörde då var emot frihandeln. Det var någonting som Churchill ansåg skulle orsaka allvarlig skada mot Storbritannien. 

Detta bröt mot en stor konsensus inom hans parti men Churchill var villig att tänka utanför ramarna. Detta trots att hans far Randolph och flera andra bak i släkten hade tillhört Tory partiet. När liberalerna dock började samarbeta med labour valde han att byta tillbaka pga sitt avsky för kommunismen.

Ytterligare ett exempel på detta var faktiskt någonting som kan var anledningen till att tredje riket inte lyckades ta över världen. Detta var att trots sitt stora förakt för kommunismen så valde han att samarbeta Stalin för att kunna vinna över Hitler. Hade han däremot varit för fast vis sina principer så hade detta inte gått och då hade det varit betydligt svårare för dem att vinna. Detta är någonting som du kommer att kunna behöva göra som ledare: vara villig att förändras om det krävs för att du ska kunna klara av en kris. Då kommer du dessutom även ofta behöva bryta flera av reglerna som du som ledare bör följa under fred.

Churchill under Jaltakonferensen i krim, ett tillfälle där han visade sin förhandlingsförmåga och sitt ledarskap.

Churchill höll sig lugn under press

Trots press många av oss inte ens skulle kunna föreställa sig: att vara premiärminister medan landet blir bombat(av en nation med betydligt mycket kraftigare flygvapen) höll han sig ändå lugn. Han var inte den som stressade, istället var känd för att var metodisk, lugn och extremt produktiv. Så hur lyckades han med detta?

Han började dagen med att ta det lugnt

Churchill stannade ofta i sängen i flera timmar efter han vaknat där han han läste tidningar och dikterade brev. Detta är någonting som säger emot 5:00 AM club och andra idéer som bygger kring  att vakna väldigt tidigt är det enda sättet för att kunna bli framgångsrik. Flera stora personer såsom Amazongrundaren Jeff Bezos brukar också börja morgonen med att ta det lugnt. Forskning har dessutom visat att en lugn morgon kan göra dig mer produktiv över resten av dagen. Så bör du ta det mer lugnt på morgonen? Det beror vad som passar dig bäst, testa och se.

Han bytte aktivitet istället för att vila 

Detta är någonting som kan ha att göra med Churchills potentiella bipolaritet vilket kan ha gjort att han var rädd för att vila under en längre tid. Anledningen till detta var att det ofta var då hans s.k. depressiva black dog perioder utlöstes. 

Så vad gjorde han istället? Någonting som Churchill hade en stor passion för var målning, spela kort och bygga på sin herrgård. Genom att använda andra delar av hjärnan ansåg han sig få ut mer jämfört med vanlig vila. Detta är också någonting som helt klart är värt att testa då det för många hjälper dem att koppla av på ett bättre sätt än traditionell vila.

Powernaps

Någonting som Churchill kollegor tyckte var underligt var att han hade en säng på sitt kontor i det brittiska parlamentet. Varför? För att kunna ta sig en tupplur efter maten. Detta gjorde både så att han kunde minska sin stress men också så att han jobba framåt 2 på natten.

Hans öde var förutbestämt

Detta var någonting som Churchill trodde stenhårt på och som hjälpte honom att både hålla skenet upp under svåra motgångar men också att hantera stress. Anledningen till det var att det inte var något annat alternativ än att fortsätta då. Samtidigt gav detta honom en  optimism som gjorde honom entusiastisk. 

Ett exempel på hans determinism var en diskussion som den unge Winston hade med en vän på officershögskolan om deras framtidsplaner. Vännen sa att churchill verkade osäker på sina framtidsplaner. Då svarade Churchill:

“‘Well, I can see vast changes coming over a now peaceful world; great upheavals, terrible struggles; wars such as one cannot imagine; and I tell you London will be in danger—London will be attacked and I shall be very prominent in the defence of London.”

Stress kommer i grund och botten från rädsla, och rädsla är en känsla som lätt går att göra om till entusiasm genom att ändra sättet man ser på situationen. 

Istället för: Jag vet inte att om jag kommer att klara det här… 

Tänk om jag kan visa för mig själv att jag klarar det här!

En avslappningsvana man inte får glömma

Jag har inte än nämnt den vanan som kanske Churchill är mest synonym med när det kommer till han stresshantering. Hans drickande. Ca 2 flaskor Champagne, några glas cognac och lite whisky brukade den käre engelsmannen häva i sig varje dag. Detta kanske inte passar särskilt bra som ett tips då det kommer att ge det flesta av er leversvikt. Dock går det inte att inte nämna den eftersom att det var en så stor del av Churchills liv.

Några andra stor ledare som drack flitigt var:

 • Alexander den store
 • Benjamin Franklin
 • George Washington
 • Tiberius

Några stora ledare som dock var/är nykterister är:

 • Napoleon
 • Warren Buffet
 • John D. Rockefeller
 • Steve jobs

Sammanfattning

Churchill är helt klart en av de största ledarna någonsin och den viktigaste anledningen till att världen idag är demokratisk. Att han var en feg person med talproblem och stora svårigheter i skolan gör att vi kan lära oss mycket från hans resa. De största saker nu kan lära dig från Churchills ledarskap var:

 • Att vara modig är ett val som du kan göra
 • Vikten i ihärdighet och hur en vision kan hjälpa dig med det
 • Vikten av att väcka känslor när du kommunicerar
 • Hur du kan hantera med stress på ett omänskligt sätt
 • Varför du måste kunna anpassa dig
 • Hur viktigt det är att du kan hålla dig kvar vid din inre övertygelse
 
Om du gillade den här artikeln kommer du garanterat gilla den här artikeln om vad du kan lära dig från Napoleons Ledarskap.