Andrew Carnegies 29 Ledarskapsprinciper

Andrew carnegie är en av 1900-talets största ledare

Hur kunde en arbetarpojke utan någon utbildning bli den rikaste Amerikanen någonsin?

Andrew Carnegie föddes i en fattig arbetarfamilj år 1835 i Dunfermline, Skottland. 

Om man hade sett på situationen då så hade man inte på något sätt kunnat se att han skulle bli någonting stort. Så hur lyckades han med detta? Jo det hela började när Andrew vår tolv år och hans familjen emigrerade på grund av svälten i Skottland.

Där bosatte de sig i Pittsburgh Pennsylvania. När han var 13 år gammal började han att jobba som bobbins boy. Detta var pojkar som jobbade på textilfabrikerna under 1800 och början på 1900 talet. Hans lön på fabriken var $1.20 i veckan för 70 timmars arbete. Detta var ett extremt  farligt jobb som orsakat  många dödsfall.

Bobbin boy - Wikipedia

Familjen hade inga pengar till att att kunna erbjuda en skolgång till honom men han var en hårt arbetande pojke och hans mamma hade större planer för honom. Hon upprepade ständigt för honom vilken förödmjukelse hon kände över hur misslyckad hans pappa var och att hon ville ha återupprättelse genom hans framgång.

Som 16 åring lyckades Andrew skaffa sig ett nytt jobb som telegrafist och och sekreterare. Det var här som han verkligen kunde visa sin potential genom sin snabba fattningsförmåga. Detta gjorde att fick jobba sida vi med Tom Scott som var en av de största entreprenörerna under den här tiden.

Tom skulle bli den personen som lärde Andrew att gör affärer. Som 20 åring började Carnegie arbete i järnvägsindustrin. Där såg han hur järnvägsindustrin var på väg att gå från att vara i huvudsak järn till att bli stålbaserad. Detta var en möjlighet Andrew tog till vara på. År 1875 öppnade han sin första stålfabrik och hade som mål att ta över hela stålindustrin. Detta var ett stort mål men genom att hela tiden fokusera på att vara så effektiv som möjligt och genom att köpa upp konkurrenterna lyckades han.

År 1903 sålde han sitt imperium till JP Morgan för 480 miljoner dollar. Detta var under tiden 2.1% av landets BNP något som skulle motsvara 372 miljarder dollar i dagens värde.

Efter försäljningen av sitt företag la han resten av sitt liv på att skänka sina pengar till välgörenhet. Hans välgörenhetsprojekt har bland annat gett upphov till upptäckten av insulinet och byggandet av över 2500 offentliga bibliotek.

Men vad var det som fick Andrew Carnegie att gå från en fattig arbetarpojke till att bli den rikaste amerikanen någonsin?

Jo här har jag samlat alla delarna i det som la grunden till Andrew Carnegies ledarskap, låt oss börja med nummer 1 nu!

1. Att ha en mening bakom det du gör.

“The adoption of a major purpose and a definitive plan for attaining it.”

Andrew Carnegies var sen han var ung att ge sin mamma återupprättelse för sin pappas misslyckande. Detta var någonting som han var beredd att offra allting för att kunna uppnå.

Att ha en klar mening är det som kommer att vara skillnaden mellan att du ger upp och att du väljer att fortsätta även fast allt talar emot dig. Din mening är det djupaste du kan gå när det kommer till vad du vill. Det är utifrån din mening som du lägger fram din vision och det är utifrån visionen du sätter dina mål. Om du frågar 100 personer vad deras mening är så skulle med största sannolikhet ingen av dem att kunna komma med ett svar.

Om du inte ens kan svara på vad meningen bakom vad du gör är hur ska du då kunna vet att du går åt rätt håll? Kort Svar: Det kan du inte.

Så vad ska du då tänka på när det kommer till att definiera din mening?

Du måste släppa dina tankar om att det ska vara inom en rimlig nivå. Då kommer inte din mening att inspirera dig såpass mycket att du kommer att fortsätta att jobba när allt talar emot det.

Det måste vara något som du vill göra. Inte någonting som någon annan tycker att du ska göra eller någonting som är någonting som samhället tycker att du ska göra. Då kommer det inte att vara någonting du kommer att kunna gå igenom all väder för att fullfölja.

2. Skapa en “Master-mind alliance”

“That which a man can accomplish with is own efforts is negligible confined in the main to the bare acquisition of the bare necessities of life.”

Detta är svaret på hur Andrew Carnegie kunde bli en av de mest framgångsrika individerna någonsin utan att ha någon utbildning. Han visste hur han skulle göra för att använda sig av andra personens kunskap.

Skapa ett team av folk som har det du saknar oavsett om det är tekniska färdigheter, kunskap eller resurser. Ingen stor ledare har lyckats med att uppnå någonting själv och det viktigaste en ledare kan göra är att välja rätt personer till sitt team.

3. Gå den där extra milen.

“The habit of going the extra mile, the habit of doing more than one is paid for and doing it with a positive attitude this habit on the part of a leader inspires unselfishness on the part of his followers.”

Att gå den extra milen är en av de viktigaste saker för at bli en bra ledare

Det var detta som tog Carnegie från att jobba på en textilfabrik för 1.20 dollar is timmen till att jobba sida vid sida med en av landets främsta affärsmän. Möjligheterna som Andrew fick skulle få många att säga att han hade en extrem tur men då de missar en sak…

Han skapade möjligheterna genom att ständigt göra det där lilla extra och… Han var förberedd varje gång möjligheterna kom hans väg. Detta särskiljde honom från alla andra. När de kände att dem hade gjort allt som behövde göras gjorde han det där extra.

För att kunna få respekt av dina medarbetare måste du leda med exempel. En av de viktigaste sakerna du kan gör då är att kämpa vidare när alla andra har gjort “tillräckligt”.

4. Du måste vara självgående.

No one can go very far without relying largely upon his own effort, his own initiative, his own judgment.

Om du inte kan kontrollera dig själv kommer du inte att kunna kontrollera andra. Som ledare kan du inte behöva bli motiverad, du måste vara den som motiverar dina anställda och tar dem genom kriser.

5. Ta initiativ.

Gör saker utan att någon visar dig vad du ska göra utan att någon säger åt dig vad du ska göra. Detta är något som kommer att krävas för att du ska kunna bli en en bra ledare. Du kommer att stå inför osäkra situation där det inte finns någonting självklart som du ska göra.

6. Våga tänka bortom vad som redan har gjorts.

“Able leaders must eternally seek new and better ways of doing things. They must be on the lookout for new ideas and new ways to attain the object of their labors”

Om det inte hade varit för Carnegies uppfinningsrikedom så hade han inte kunnat se möjligheterna som fanns i stålindustrin.

Om du alltid utgår ifrån vad som redan har gjorts så kommer du att få exakt samma resultat som alltid har gjorts. Därför är det avgörande att du föreställa dig vad som skulle kunna göras utan att tänka att det är omöjligt. Detta betyder inte att du inte ska lära dig ifrån vad som har hänt, det är någonting som är fullständigt nödvändigt.

Men…

Du kan inte stanna i att bara tänka på det som har hänt, då svälter du ihjäl.

7. Ha entusiasm riktad mot ett tydligt mål

“Enthusiasm is contagious, as is also lack of enthusiasm”

Oavsett om du har en dålig dag eller om någonting pågår i ditt privatliv så har du inte det privilegiet till att låta det påverka din entusiasm som ledare. Du måste hålla lågan upp eftersom att din entusiasm kommer att påverka hela ditt team.

8. Tänk logiskt.

“Able leaders take nothing for granted without a sound reason, the make it hteir business to make to get tha facts before forming judgement”

Precis som när det kommer till investerare så investerar de bästa i världen logiskt. Warren buffet säljer inte sina aktier för att han “känner sig orolig”. Han köper inte aktier när han hör om vilka “möjligheter det finns nu”. 

Exakt samma sak gäller när det kommer till att leda ett företag. Du kommer inte kunna bli framgångsrik genom att bara gå på “känsla”. Ofta är det som inte känns bra det absolut bästa du kan göra och det som känns bra en fälla. Du måste kunna skilja på vad som är ett riktigt hot och en riktig möjlighet och vad som inte är det. 

Detta är någonting som du inte kommer att kunna klara av direkt du kommer att fatta fel beslut och lära dig ifrån dem.

9. Koncentrera dina insatser

“The jack of all trades are seldom good at any, Concentrated effort gives man power that could be attained in no other way”

Om du vill bli en framgångsrik ledare är det avgörande att du koncentrerar din insatser. Detta betyder att du inte kommer att kunna göra 10 olika saker. Du kommer att behöva hålla dig till de 20% som ger dig 80% av resultaten. För att kunna utvärdera vad som kommer att kunna ge dig störst resultat kan du göra följande övning:

Studera din din att göra lista och kalender.

Skriv sen upp de 3 aktiviteterna som ger störst resultat och sen outsourcar och delegerar du resten.

Med tiden kommer det att komma problem som du behöver hantera och andra uppgifter därför är det viktigt att du gör den här övningen minst en gång i kvartalet. Var sedan noga med att hålla löftet gentemot dig själv.

10. Dra nytta av dina motgångar.

“Examine the record of the truly great leaders in all walks of life and you will discover that their success is in exact proportion to their mastery of failures”

Du kanske har hört citatet från Nelson Mandela “I Never Lose I Either Win Or Learn”. Detta är sant dock så måste du verkligen lära dig av dina misstag för att kunna göra det. De flesta gör inte det dem gör samma misstag om och om igen.

Så för att du ska kunna dra nytta av dina misstag är det avgörande att du sätter dig ner och tänker vad hade jag kunnat göra annorlunda och skriv sedan ner det.

11. Förmågan att kunna fatta snabba och definitiva beslut.

“The man who can’t make up his own mind has little opportunity to induce others”

Det var detta  som gjorde att Andrew Carnegie kunde gå från att vara telegrafist till vara Tom Scotts högra hand. Detta var en förmåga som gjorde honom mer värdefull en många män med mycket längre utbildning än honom.

Detta handlar inte om du ska vara impulsiv. Det handlar om att kunna fatta beslut även när det inte känns bra. Det handlar om att kunna ta chanserna du får och inte låta dem flyga förbi dig.

Den som inte kan fatta klara besluta kommer ha väldigt svårt att få andra att följa honom. Om detta är någonting som du har problem med så är det bästa jag skulle kunna rekommendera dig att göra att fatta beslut när det gäller småsaker. Detta kan tex vara att när folk frågar dig om råd kom inte med ett förslag kom med ett beslut istället.

12. Ledare är lojala.

“Loyalty begins with loyalty to oneself it extends to ones associates in business this loyalty breaths contempt no one can succeed that bites the hand that feed them.”

Få saker är svåra att vinna tillbaka som tilliten till någon. Eftersom att ledarskap bygger på att någon ska följa dig så måste de lita på dig.

14. En ledare måste ha tilltro till sig själv.

Dina medarbetare märker om du inte har någon tilltro till dig själv, och de kommer inte att se dig som en ledare då oavsett vilket titel du har.

Att ha tilltro till dig själv kommer att behövas i allt du göra som ledare oavsett om det är att fatta svåra beslut, eller att övertyga din medarbetare. 

15. Självdisciplin

“The man who can’t control himself never can control others”

Den som inte kan kontrollera sig själv kommer aldrig att kunna kontrollera andra. Självdisciplin är första steget om du ska kunna uppnå någonting som ledare. Du måste ha disciplinen till att pusha dig själv när inte känns bra oavsett om du är trött eller rädd.

16. Uthållighet

“Most men are good starters but poor finishers. The man who gives up at first sign of opposition never goes very far in any undertaking.”

Carnegie säger att de flesta är bra på att starta saker men dåliga på att avsluta. Om du ger upp efter första motgång kommer du aldrig att komma någon vart. Det är detta som skiljer personer som lyckas med något och dem som inte gör det. En stor del av dem som har lyckats med stora saker har haft väldigt bra anledningar till att ge upp. För att kunna ha den här ihärdigheten säger Carnegie att du måste vara besatt av att uppfylla din mening.

17. Behandla dina anställda rättvist

“The habit of playing favorites are destructive to leadership. Men responds best to men who deal with them justly, especially when they are dealt with fairly in higher positions of authority.”

Detta  betyder inte att du inte ska uppmärksamma personer som arbeta hårdare än alla andra. Att inte ge den person extra uppskattning är inte heller rättvist. Att vara rättvis handlar om att döma alla dina anställda utifrån en likartad grund.

18. Tolerans och ett öppet sinne.

“The man with closed mind does not inspire confidence of his associates”

Har du inte ett öppet sinne kommer du inte heller att kunna se de möjligheterna som finns framför dig. Att ha ett öppet sinne är ingenting enkelt tvärtom är det en av de absolut svåraste sakerna du kan utveckla.

Confirmation Bias gör ständigt så att vi söker saker som kan bekräfta våra förutfattade meningar samtidigt som vi stöter bort information som bryter mot de.

En studie i USA gjordes där man visade en grupp med människor 2 olika artiklar. Den ena av dem handlade om att klimatförändringarna inte är riktiga och den andra om att situationen är mycket värre än vad man tidigare har trott.

Det intressanta var att man kunde se att den delen i gruppen som inte trodde på klimatförändringar enbart valde att förkasta artikeln om att klimatförändringarna är värre än vad man har trott. Samtidigt som den bara stärkte dem som trodde på klimatförändringarnas synvinkel.

Exakt samma sak hände när man visade artikeln om att klimatförändringarna inte är riktiga då förkastade de som trodde på klimatförändringarna informationen medans de som trodde på att klimatförändringar bara blev mer säkra.

Så vilken slutsats kan vi dra av detta? Jo att vi inte alls är så öppna för nya ideer som vi tror utan är bara öppna för de ideerna som går i linje mot vår världsbild.

Men…

Om du lyckas bemästra detta så är det någonting som gör att du kommer att kunna se möjligheter där ingen annan gör det. Du kommer även att kunna få det mycket lättare när det kommer till att hantera konflikter eftersom att de flesta slutar lyssna för att förstå den andra personen när man blir osams med någon. Utöver det kommer du att kunna fatta mer logiska beslut och få kunna undvika onödiga risker.

19. Lyssna mer än vad du pratar

“The man who knows his business knows the importance of hearing other man’s views. Perhaps we are equipped with 2 ears, 2 eyes and only one tongue that we may hear twice as much as we speak”

Att lyssna är fullständig avgörande när det kommer till allt från konflikthantering, till att förhandla till att kunna förstå dina medarbetare. De flesta människorna lyssnar inte för att förstå den andra personen. 

Utan de lyssnar bara för att kunna hitta rätt sak att säga tillbaka. Men om du inte förstår personen kommer du inte hitta rätt sak att säga. Du måste lyssna på personen för att se vad det är den personen vill ha. Om du vet det kommer du att ha det mycket lättare att få med dig personen när det kommer till att göra det du vill.

20. Förmågan att kunna ta kritik

“The man who flares up with resentment when his work is criticized will never become a successful leader, real leaders can take and they make their business to do so”

Om du är den personen så är detta någonting som du verkligen måste jobba på du kommer inte att kunna bli en framgångsrik ledare om du inte lär dig att ta kritik. Detta betyder inte att du ska ta skit från folk. Men du måste kunna lyssna när någon kritiserar dig för att kunna utvecklas.

När du lärt dig att ta feed, är nästa som steg om du verkligen vill kunna hitta utvecklingsmöjligheter på effektivast möjliga sätt att använda dig av aktiv feedback. Detta innebär att du istället för att vänta på feedbacken letar efter det. Detta kan tex handla om hur någon reagerar på något du säger eller något du gör. Va uppmärksam, fråga om du är osäker och håll en aktiv självrannsakan.

21. Att kunna kontrollera sina vanor.

“The man who has no control over his appetites will have very little control over other people.”

Detta är grunden i att om du ska kunna leda någon annan så måste du börja med att kunna leda dig själv. Du måste kunna kontrollera dina vanor oavsett om det är att inte dricka för mycket, över ätande eller andra vanor.

22. Uppriktighet

“Subterfuge who misleads is a poor crudge to lean a pon and is a one that able leader does not use”

Detta innebär att en riktigt bra ledare måste ha en etisk grund att stå på. Han kan inte försöka vilseleda sina följer för kortsiktig vinning. Detta är någon som alltid kommer att slå tillbaka på dig.

Va ärlig och uppriktig aways.

23. Familjaritet med vilka motiv som driver människor.

“The man who doesn’t understand the natural motives to which man respond will not be a successful leader”.

Detta betyder att du måste kunna veta vad det är som driver människor. Vet du inte det kommer du att ha en väldigt svår tid när det kommer till att övertyga folk. Detta är en av de vanligaste anledningarna till att det finns så många dålig chefer.

Antingen har de fastnat i idén om att de ska behandla alla anställda lika eller så är de inkompetenta när det kommer till att kunna se vad som driver människor.

Om du vet vad som driver en person så kommer det att bli enkelt för dig att kunna leda honom.

24. Du måste ha en tillräckligt attraktiv personlighet.

“Sound leadership is based on effective salesmanship, the ability to be sympathetic and make one self pleasing to others.”

Är du obedräglig kommer du aldrig att kunna bli en bra ledare detta kanske funkat för slavdrivare förr i tiden men inte idag.

Detta betyder inte att du ska vara bästa polare med dina medarbetare. Det är det avgörande att du hittar balans som ledare.

25. Förmågan i att kunna ta ansvar för sina underordnades misstag.

“Nothing destroys the capacity of leadership quicker than the habit of shifting the responsibilities to others”

Om du inte tar fullt ansvar för allt du gör kommer du inte att kunna utvecklas. Du måste våga se dina egna misstag för att kunna ändra på dem. Att ta ansvar för allt kommer att ge dig mycket mer kraft över situationer än vad du tidigare trodde var möjligt. Varje gång någonting händer oavsett om det är att någon sviker dig, eller att börsen vänder eller vad än är, fråga dig själv: 

Vad hade jag kunnat göra annorlunda?

26. Vanan av att kunna ge andra erkännande om de har gjort ett bra jobb.

“Men will often work harder for friendly recognition for their merits than they will for money alone, a pad on the back denotes confidence.”

Om du vill ha motiverade anställda är bland det viktigaste du kan göra att uppmärksamma deras framsteg.

Om ni gör en vinst få de anställda att förstå att detta var något som ni gjorde tillsammans. Detta kommer att både skapa en starkare sammanhållning ibland er och gör så att dina anställda kommer att känna sig mer motiverade.

Om du ger dina anställda erkännande när de har gjort något bra kommer dem även att vara mycket mer villig att lyssna på  kritik som du  ger.

27. Vanan av att applicera den gyllene regeln i alla mänskliga relationer.

Att behandla alla människor med respekt är ett måste om du ska bli en omtyckt ledare oavsett inom vad det är. Detta innebär inte att du inte ska vara hård eller att du inte ska sätta förväntningar på dina medarbetare. Det innebär att du ska behandla dina anställda rättvist detta går tillbaka tillbaka till nummer 17.

29. Vanan av att sätta det viktigaste först.

Att kunna koncentrera sig på en sak åt gången är avgörande för att du ska kunna vara så effektiv som möjligt. Genom att du lägger den energi på fel aktivitet kommer det att göra mer skada än nytta. Du måste kunna se vilka aktiviteter som kommer att ta dig närmare ditt mål. 

En sak du kan gör för att hitta den aktiviteten är att du skriver upp alla arbetsuppgifter du har, sen utvärderar du vilka 3 uppgifter som hjälper dig mest att ta dig närmare dina mål. 

En annan aktivitet som du kan använda i vardagen är Eisenhower Matrix.

Sammanfattning

Andrew Carnegie är helt klart en av de största entreprenörerna någonsin. Att han kunde både resonera logiskt men också fatta beslut fort var någonting som gjort att kunde ta vara på möjligheter samtidigt som han minimerade risker. Detta är han principer:

1. Att ha en mening bakom det du gör.

2. Skapa en “Master-mind alliance”

3. Gå den där extra milen.

4. Du måste vara självgående.

5. Ta initiativ.

6. Våga tänka bortom vad som redan har gjorts.

7. Ha entusiasm riktad mot ett tydligt mål

8. Tänk logiskt.

9. Koncentrera dina insatser

10. Dra nytta av dina motgångar.

11. Förmågan att kunna fatta snabba och definitiva beslut.

12. Ledare är lojala.

14. En ledare måste ha tilltro till sig själv.

15. Självdisciplin

16. Uthållighet

17. Behandla dina anställda rättvist

18. Tolerans och ett öppet sinne.

19. Lyssna mer än vad du pratar

20. Förmågan att kunna ta kritik

21. Kunna kontrollera sina vanor.

22. Uppriktighet

23. Familjaritet med vilka motiv som driver människor.

24. Du måste ha en tillräckligt attraktiv personlighet.

25. Förmågan i att kunna ta ansvar för sina underordnades misstag.

26. Vanan av att kunna ge andra erkännande om de har gjort ett bra jobb.

27. Vanan av att applicera den gyllene regeln i alla mänskliga relationer.

29. Vanan av att sätta det viktigaste först.

Om du gillade den här artikeln så kommer du älska vår artikel om Napoleons ledarskap