Konsultverksamhet & tjänster
Vi har specialiserat oss på att verka inom industrivärlden och då inom företag med en hög grad av produktutveckling. Konsultverksamhet sker inom följande områden.

AttentusArrowRight Management

AttentusArrowRight Organisationsutveckling

AttentusArrowRight Riskvärdesanalys

AttentusArrowRight Nätverksuppbyggnad

AttentusArrowRight Teknisk översättning

AttentusArrowRight Affärsförmedling

 

Drawing (3)

Coaching

Coaching är en process vilket lägger grunden till ett effektivt lärande där utveckling kan äga rum.

Coaching

Drawing 6

Ledarskap

När vi så som människor, ledare, organisationer strävar efter balans i dessa fyra dimensioner växer vi.

Ledarskap

Drawing (4)

Teambuilding

Var gång vårt medvetande vidgats för att ge plats åt en ny idé, kan den aldrig krympa till sitt tidigare omfång.

Teambuilding

[spacer height=”20px”]