Utdelning av IFS pris till årets Nybyggare

Jag har med stor glädje varit med och nominerat de två vinnarna av IFS pris till årets unga pionjär respektive årets nystart.

För att hylla och synliggöra våra nya entreprenörer och företagare arrangerar Stiftelsen IFS årligen H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inklusive utmärkelserna Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär. Allt för att hylla och visa på goda förebilder bland våra nya företagare med utländsk bakgrund men också för att inspirera samt öka intresset för entreprenörskap. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är beskyddare av priset och delar ut det vid finalen på Stockholms Slott i oktober varje år. Läs mer om priset på www.aretsnybyggare.se

Stiftelsen IFS stödjer sedan 1996 entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund att starta, driva och utveckla företag. Stiftelsen verkar också för att säkerställa gynnsamma förutsättningar för företagande samt initierar projekt för att skapa nätverk mellan företagare med utländsk bakgrund och företag och organisationer i Sverige.

Priset för årets unga pionjär i region Väst tilldelades Zaid Saeed för hans företag Scalinq AB. SCALINQ har som mål att göra upskalningen av kvant datorer lättare. Kika kärna in https://www.scalinq.com/

Priset för årets Nystart i region Väst tilldelades Hinda Mohamud för hennes företag Connecto AB. Connecto fungerar som länken mellan arbetsgivare och ny personal, som i sin tur möjliggör för företag att skapa tillväxt. De har för andra året i rad blivit rankade med högst antal stjärnor i arbetsförmedlingens statistik över företag som lyckats tillsätta personal till arbetsgivare i Västra Sverige.


De båda vinnarna skall nu till Stockholm och tävla i finalen på Stockholms Slott.

Ledarskap

“Att vara en ledare är att vara en lärare, och en lärare är en människa som förutsättningslöst ger av sin kunskap till sin medmänniska.” Låt oss samtala ledarskap. //Ulf