Solvitur Ambulando

“Det löser sig medans du går”.
Att vandra eller bara gå ett steg i taget, ger hjärnan den inre kraft vilket behövs för en djupare tanke. So walk on.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment