Utdelning av IFS pris till årets Nybyggare

Jag har med stor glädje varit med och nominerat de två vinnarna av IFS pris till årets unga pionjär respektive årets nystart.

För att hylla och synliggöra våra nya entreprenörer och företagare arrangerar Stiftelsen IFS årligen H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inklusive utmärkelserna Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär. Allt för att hylla och visa på goda förebilder bland våra nya företagare med utländsk bakgrund men också för att inspirera samt öka intresset för entreprenörskap. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är beskyddare av priset och delar ut det vid finalen på Stockholms Slott i oktober varje år. Läs mer om priset på www.aretsnybyggare.se

Stiftelsen IFS stödjer sedan 1996 entreprenörer och företagare med utländsk bakgrund att starta, driva och utveckla företag. Stiftelsen verkar också för att säkerställa gynnsamma förutsättningar för företagande samt initierar projekt för att skapa nätverk mellan företagare med utländsk bakgrund och företag och organisationer i Sverige.

Priset för årets unga pionjär i region Väst tilldelades Zaid Saeed för hans företag Scalinq AB. SCALINQ har som mål att göra upskalningen av kvant datorer lättare. Kika kärna in https://www.scalinq.com/

Priset för årets Nystart i region Väst tilldelades Hinda Mohamud för hennes företag Connecto AB. Connecto fungerar som länken mellan arbetsgivare och ny personal, som i sin tur möjliggör för företag att skapa tillväxt. De har för andra året i rad blivit rankade med högst antal stjärnor i arbetsförmedlingens statistik över företag som lyckats tillsätta personal till arbetsgivare i Västra Sverige.


De båda vinnarna skall nu till Stockholm och tävla i finalen på Stockholms Slott.

Vi kommer inte att återgå till det normala

Precis så är det. Om du väntar på att äntligen kunna återgå till det normala igen så måste jag be dig att ändra din inställning. Världen kommer nämligen inte att återgå till vad den var innan Covid-19. Så mycket har förändrats när det kommer till digitalisering, krav på flexibilitet och ökat distansarbete.

Därför skulle jag rekommendera dig att inte återgå till det normala. Istället bör du förbereda för vad som kommer att vara vår nya verklighet och hur du behöver förändra dig till dem.

Här är en guide om exakt hur du kan göra det:

Innovating from Necessity

Hur man får mångfaldiga team att funka

Att vara inkluderande är något som nästan alla pratar om idag. Men ger det verkligen bättre resultat att ha mångfaldiga team? Kort svar: JA.

Enligt studier gjorda av Korn Ferry har inkluderande företag:

  • 70% högre tillväxt
  • 75% snabbare time to market
  • 36% högre lönsamhet
  • 87% av de inkluderande team visade på en högre lönsamhet.

Dock har mångfald sina utmaningar. Om du inte har en tydlig plan kan det faktiskt leda till lägre produktivitet, sämre sammanhållning och ett lägre välmående bland dina anställda. För att undvika detta är det avgörande att du har en strategi.

I den här PDFen kommer du få en plan på vad du kommer att behöva göra för att få mångfaldiga team att fungera.

Korn Ferry Inclusive Leadership

Hur Återbeskogning är det bästa sättet för att minska koldioxid halterna i atmosfären

Attentus är stolta över att vi genom Levasfor kan var med och bidra till en bättre framtid.

Där jobbar vi aktivt med att binda mer kol i naturen än vad vi släpper ut.

I den här artikeln pratar Simon Wheeler om hur återbeskogning är det bästa vi kan göra för klimatet:https://www.nature.com/articles/d41586-019-01026-8

Här är hur vi på Levasflor arbetar mot klimatproblemen.

Ledarskap

“Att vara en ledare är att vara en lärare, och en lärare är en människa som förutsättningslöst ger av sin kunskap till sin medmänniska.” Låt oss samtala ledarskap. //Ulf