Ledarskap

“Att vara en ledare är att vara en lärare, och en lärare är en människa som förutsättningslöst ger av sin kunskap till sin medmänniska.” Låt oss samtala ledarskap. //Ulf

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment