Hur Återbeskogning är det bästa sättet för att minska koldioxid halterna i atmosfären

Attentus är stolta över att vi genom Levasfor kan var med och bidra till en bättre framtid.

Där jobbar vi aktivt med att binda mer kol i naturen än vad vi släpper ut.

I den här artikeln pratar Simon Wheeler om hur återbeskogning är det bästa vi kan göra för klimatet:https://www.nature.com/articles/d41586-019-01026-8

Här är hur vi på Levasflor arbetar mot klimatproblemen.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment