Sommar 2016 på västkusten

Blåst, blåst och mera blåst?! Eller så väljer man att känna energi, vindens energi. Just nu råder det obalans i världen, men balans i det lilla. Sverige går bra just nu och det är blåser vind i seglen. Max Planck, främste upphovsman till kvantteorin, sa att ”när du förändrar ditt sätt att betrakta saker, förändras de saker du betraktar”. Så blåst är energi och det är dags att skota hem.

Med det sagt håller Attentus som bäst på att formerar sig för god slör under kommande termin.

 

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment